Σχετικά με την ωριμότητα του btrfs

Nikos Theodorakis darien.list at gmail.com
Mon May 14 15:17:16 EEST 2012


On 05/14/2012 02:11 PM, Pantelis Koukousoulas wrote:
> 2012/5/14 George Notaras <gnot at g-loaded.eu>:
>> Τελικά το btrfs το χρησιμοποιεί κανείς σε production box, πχ για τα data
>> που χρησιμοποιεί καθημερινά ή για αποθήκευση σημαντικών φωτογραφιών,
>> κειμένων κτλ; Ακούω εδώ και καιρό ότι θα είναι το default fs σε κάποιες
>> διανομές, πχ fedora, αλλά όλο αναβάλλεται. Τι παίζει; Τίθεται θέμα
>> ωριμότητας του fs;
> Νομίζω δεν έχει ακόμα fsck έτσι δεν είναι?
>
>
Ακριβώς, και λόγο αυτού μπορεί να χαλάσει το filesystem από μια διακοπή
ρεύματος πχ. και να μην μπορείς να το επιδιορθώσεις. Έχουν κυκλοφορήσει
μερικά repairing tools, αλλά τίποτα σίγουρο μέχρι τώρα.


More information about the Linux-greek-users mailing list