Σχετικά με την ωριμότητα του btrfs

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Tue May 15 08:58:09 EEST 2012


On 14/05/2012 02:05 μμ, George Notaras wrote:
> Τελικά το btrfs το χρησιμοποιεί κανείς σε production box, πχ για τα data
> που χρησιμοποιεί καθημερινά ή για αποθήκευση σημαντικών φωτογραφιών,
> κειμένων κτλ; Ακούω εδώ και καιρό ότι θα είναι το default fs σε κάποιες
> διανομές, πχ fedora, αλλά όλο αναβάλλεται. Τι παίζει; Τίθεται θέμα
> ωριμότητας του fs;
>

Χρησιμοποιώ btrfs στον υπολογιστή του σπιτιού μου εδώ και ένα ενάμισο 
χρόνο (και για τα data και για το root partition) και δεν έχει συμβεί 
τίποτα κακό. Το snapshoting feature είναι για τρελά γούστα (rollback 
etc) και για μένα τα internal checksums είναι must. O υπολογιστής είναι 
σε UPS φυσικά, λόγω έλλειψης του fsck, και ούτως ή άλλως παίρνεται 
backup σε remote server με rsnapshot.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 7435 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120515/71d3494f/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list