Απορία iptables

Thanasis thanasis at asyr.hopto.org
Tue Jan 10 18:23:36 EET 2012


on 01/09/2012 08:12 PM Antonis Christofides wrote the following:
> On 2012-01-09 20:04, Antonis Christofides wrote:
> 
> Για την ακρίβεια θα προτιμούσα το εξής:
> 
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22001 -j DNAT \
>                 --to-destination 10.0.3.1:22
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22002 -j DNAT \
>                 --to-destination 10.0.3.2:22
> 
> (δηλαδή οι σέρβερ να ακούνε στο 22).
> 
> Αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, δεν με πειράζει να ακούνε και στα
> 10.0.3.1:22001, 10.0.3.2:22002 κλπ.
> 

Αυτό νομίζω παίζει κανονικά, αλλά να τις μαζέψεις σε μια εντολή, δεν
νομίζω να γίνεται.

Εκείνο που μπορείς να «μαζέψεις» σε μια εντολή είναι να στείλεις πολλές
θύρες προς ένα server.


More information about the Linux-greek-users mailing list