ακεραιότητα δεδομένων

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Wed Feb 22 08:41:50 EET 2012


On 02/22/2012 01:27 AM, George Notaras wrote:
> On 21/2/2012 8:45 πμ, Γιώργος Πάλλας wrote:
>
>> και έχω δεκάδες χιλιάδες φωτό που τις περισσότερες από αυτές θα τις
> Πάντως, για σημαντικές φωτογραφίες και γενικά για σημαντικά data που
> όμως δεν αλλάζουν, νομίζω πως ένα αρχειάκι με τα checksums είναι ό,τι
> πρέπει. Τηρώντας την παρακάτω διαδικασία κάθε φορά που θέλεις να
> ανανεώσεις το backup, δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ πρόβλημα:
>
> 1) Verification των checksums των data και επαναφορά των χαλασμένων από
> το υπάρχον backup.
> 2) Δημιουργία νέου αρχείου με checksums ή ανανέωση του υπάρχοντος (με
> κάποιο τρόπο) για να συμπεριληφθούν τα νέα data.
> 3) Backup
> 4) Verification του backup
> 5) (μόνο για ψυχάκηδες) signing του αρχείου με τα checksums με το gpg
> key και (εννοείται) verification της υπογραφής πρίν από κάθε
> verification των checksums :P
>
> Επίσης το ίδιο βολικό και αξιόπιστο είναι να αποθηκεύει κανείς τα data
> χωρίς συμπίεση μέσα σε κάποιο archive, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
> κάποιο πρόγραμμα που μπορεί να κάνει integrity verification και να
> δουλεύει με corrupted archives.
>
> ΥΓ: Παρόλα τα πολύ ωραία FS με checksumming και correction που υπάρχουν
> και που, όπως δείχνει και το pdf που έστειλε ο Γιώργος, είναι αξιόπιστα,
> όταν το backup δεν περιλαμβάνει ψυχαναγκαστικά rituals, τότε προσωπικά
> αγχώνομαι. :)
>

Παίδες, ευχαριστώ για το brainstorming!
Πριν ωριμάσουν τα btrfs και τα zfs με βλέπω να μένω παρέα με τον δαίμονά 
μου που θα με ειδοποιήσει τη μέρα που κάποιο solar flare θα τεντώσει μια 
χούφτα bits στο δίσκο μου ώστε να αποκαταστήσω τα σχετικά αρχεία από τα 
backups μου...


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 9597 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120222/8b3662ce/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list