ακεραιότητα δεδομένων

Γιώργος Πάλλας gpall at ccf.auth.gr
Mon Feb 20 11:18:05 EET 2012


Οι φίλοι της λίστας πως διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα τους στον δίσκο 
τους παραμένουν ακέραια και δεν έχουν φλιπάρει τίποτα bits τους από 
ηλιακές καταιγίδες και τα τοιαύτα; Εγώ έχω κάνει custoμιά την οποία θα 
αποκαλύψω αφού δω τις πρώτες απαντήσεις, για να μην ξεφτιλιστώ!

Γ.

Y.Γ. Μου έχει τύχει η ακόλουθη ανατριχιαστική φάση: Ένα tar ~5 GB με 
backups σε δίσκο όπου φυλασσόταν μαζί με το .md5 του βλέπω κάνει md5 
mismatch. Ξαναϋπολογίζω το md5 του βλέπω άλλο. Ξανά· πάλι άλλο! Κάθε 
φορά που υπολόγιζα το checksum έβρισκα άλλο (lol). Tελικά το πρόβλημα 
εντοπίστηκε σε πρόβλημα που παρουσίασε το (μάλλον) φτηνιάρικο usb2ata...

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 9597 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20120220/4b39e851/attachment-0001.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list