Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Fri Aug 27 11:51:02 EEST 2010


Μου ζητάνε να βάλω ένα μικρό απλό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, όχι για να 
αντικαταστήσει το φυσικό, αλλά για να λειτουργεί βοηθητικά εν παραλλήλω. 
Πρέπει να είναι web based και να έχει access control (όλοι οι logged on 
χρήστες μπορούν να υποβάλουν εισερχόμενα, και οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες θα έχουν πλήρη δικαιώματα). Είναι για χρήση από ένα-δύο άτομα, 
δεν υπάρχουν μεταβιβάσεις σε άλλα τμήματα κλπ.

Έχω βρει μόνο αυτό: http://coreman.sourceforge.net/

Ξέρετε αν υπάρχει κανένα άλλο;


More information about the Linux-greek-users mailing list