σύγκριση αρχείων με βάση την πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή

Thanos pampo at freemail.gr
Mon Aug 17 21:49:25 EEST 2009


On 2009-08-17 21:14, Giorgos Keramidas wrote:
> On Mon, 17 Aug 2009 20:56:31 +0300, Giorgos Keramidas<keramida at ceid.upatras.gr> wrote:
[...]
>> sort και μετά diff?
>
> Εννοώ κάτι σαν:
[...]
>   $ awk '$0 ~ /^[ 0-9]*[ ]/ {print $5}' a |
>   sort> a-sort

Μάλιστα... Φυσικά και δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο όταν είπες "sort"! :-|

Αυτή την awk ποτέ δεν την συμπάθησα αλλά μιας και μου την ξαναθύμισες το 
δοκίμασα...

$ cat lsmod-26
Module         Size Used by
radeon        118912 2
drm          65192 3 radeon
ppdev          6500 0
lp           8164 0
ipv6         235364 20
nls_utf8        1760 1
nls_cp437        5568 1
vfat          9184 1
fat          40896 1 vfat
nls_base        6820 4 nls_utf8,nls_cp437,vfat,fat
[...]

$ awk '{ print $1 }' lsmod-26 | sort > lsmod-26-sorted

Το έκανα και για το 2ο αρχείο και τώρα μπορώ άνετα να τρέξω την diff.

Σ' ευχαριστώ Γιώργο...


More information about the Linux-greek-users mailing list