Δίνοντας options στην εντολή time

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 18:43:12 EEST 2008


Alexandros Kosiaris wrote:
> George Notaras wrote:
>> Βλέπω πως η εντολή time δέχεται κάποια options, με τα οποία μπορεί
>> κανείς να αλλάξει το format των πληροφοριών που δίνει. Όσο κι αν
>> δοκίμασα, δεν δέχεται κανένα option, ούτε το --version:
>>
>> $ time --version
>> bash: --version: command not found
>>
>> real  0m0.001s
>> user  0m0.000s
>> sys  0m0.000s
>>
>> το ίδιο φυσικά συμβαίνει όταν πάω να αλλάξω το format με την -f.
>>
>> Η man page κάνει λογο για κάποια GNU 1.7 version της time. Πώς μπορώ να
>> ξέρω ποια έκδοση έχω εγώ στο σύστημα?
> Ισως το παρακάτω σε βοηθήσει
> 
> pc-alex:~$ which time
> /usr/bin/time
> pc-alex:~$ time --version
> bash: --version: command not found
> 
> real  0m0.002s
> user  0m0.000s
> sys   0m0.000s
> pc-alex:~$ /usr/bin/time --version
> GNU time 1.7
> pc-alex:~$ \time --version
> GNU time 1.7
> 
> Εν ολίγοις δεν εκτελείται η time όταν γράφεις απλά time αλλά είτε κάποιο
> alias ή κάποιο builtin command(φαντάζομαι αυτό αλλά δεν κάθισα να το ψάξω).
> 
> Οπότε κάλεσε την κανονική time είτε με το full path είτε με το \ μπροστά.
> 
> 

Ευχαριστώ και τους τρεις για τις απαντήσεις. Μόνο βουντού δεν έχω κάνει 
πάνω από αυτή την εντολή τα τελευταία χρόνια! :)
Thanks
More information about the Linux-greek-users mailing list