Δίνοντας options στην εντολή time

Manolis Kiagias sonicy at otenet.gr
Thu May 29 18:08:33 EEST 2008


George Notaras wrote:
> Βλέπω πως η εντολή time δέχεται κάποια options, με τα οποία μπορεί 
> κανείς να αλλάξει το format των πληροφοριών που δίνει. Όσο κι αν 
> δοκίμασα, δεν δέχεται κανένα option, ούτε το --version:
>
> $ time --version
> bash: --version: command not found
>
> real    0m0.001s
> user    0m0.000s
> sys    0m0.000s
>
> το ίδιο φυσικά συμβαίνει όταν πάω να αλλάξω το format με την -f.
>
> Η man page κάνει λογο για κάποια GNU 1.7 version της time. Πώς μπορώ 
> να ξέρω ποια έκδοση έχω εγώ στο σύστημα?
>
>
Hehe, αυτό είναι classic. Χρησιμοποιείς bash, οπότε όταν γράφεις απλώς 
time τρέχει το built-in του bash.

Δοκίμασε με

/usr/bin/time --version
More information about the Linux-greek-users mailing list