Δίνοντας options στην εντολή time

Alexandros Kosiaris alex at noc.ntua.gr
Thu May 29 18:08:06 EEST 2008


George Notaras wrote:
> Βλέπω πως η εντολή time δέχεται κάποια options, με τα οποία μπορεί
> κανείς να αλλάξει το format των πληροφοριών που δίνει. Όσο κι αν
> δοκίμασα, δεν δέχεται κανένα option, ούτε το --version:
> 
> $ time --version
> bash: --version: command not found
> 
> real  0m0.001s
> user  0m0.000s
> sys  0m0.000s
> 
> το ίδιο φυσικά συμβαίνει όταν πάω να αλλάξω το format με την -f.
> 
> Η man page κάνει λογο για κάποια GNU 1.7 version της time. Πώς μπορώ να
> ξέρω ποια έκδοση έχω εγώ στο σύστημα?
Ισως το παρακάτω σε βοηθήσει

pc-alex:~$ which time
/usr/bin/time
pc-alex:~$ time --version
bash: --version: command not found

real  0m0.002s
user  0m0.000s
sys   0m0.000s
pc-alex:~$ /usr/bin/time --version
GNU time 1.7
pc-alex:~$ \time --version
GNU time 1.7

Εν ολίγοις δεν εκτελείται η time όταν γράφεις απλά time αλλά είτε κάποιο
alias ή κάποιο builtin command(φαντάζομαι αυτό αλλά δεν κάθισα να το ψάξω).

Οπότε κάλεσε την κανονική time είτε με το full path είτε με το \ μπροστά.


-- 
Alexandros Kosiaris 	Network Management Center , NTUA
e-mail : alex at noc.ntua.gr
Public Key Fingerprint :
D6B1 0634 BE65 719C 6C95 7492 8201 4B46 C478 F074
More information about the Linux-greek-users mailing list