Κλείσιμο του dhclient

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 10:33:03 EEST 2008


George Notaras wrote:
> George Notaras wrote:
> 
>> To πρόβλημά μου έιναι ότι δεν έχω βρει κάποιον μη-brutal τρόπο να 
>> κλείσω το process dhclient ή να το κάνω να αναλάβει την IP του br0 και 
>> να αφήσει ήσυχο το eth0. Το man page δεν βοήθησε.
> 
> Δεν βλέπω κάποιον άλλον τρόπο εκτός από kill. Οπότε κάνω τη δουλειά μου 
> με το παρακάτω:
> 
> #!/usr/bin/env bash
> 

[...]


arrrg#@!&... επειδή γαμ....ε με τα tabs, το ξαναστέλνω:


#!/usr/bin/env bash

if [ -z "$1" ] ; then
  echo "Usage: $(basename $0) <interface>"
  exit 1
fi

IFACE="$1"
DHCLIENT_PROC=$( \
   ps ax \
   | egrep -v egrep \
   | egrep "dhclient.*$IFACE" \
   | awk '{print $1}' \
   )

if [ -n "$DHCLIENT_PROC" ] ; then
   for DHCLIENT in $DHCLIENT_PROC; do
     echo "** Found dhclient process: $DHCLIENT"
     /bin/kill $DHCLIENT
     echo "Killed dhclient process: $DHCLIENT"
     # Also delete the relevant PID file
     for pidfile in /var/run/dhclient*.pid ; do
       if [ "$(cat $pidfile)" = "$DHCLIENT" ] ; then
         rm -f "$pidfile"
         echo "Deleted PID file '$pidfile' for process $DHCLIENT"
       fi
     done
   done
else
     echo "No dhclient processes to kill"
fi

exit 0
More information about the Linux-greek-users mailing list