Κλείσιμο του dhclient

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 10:19:55 EEST 2008


George Notaras wrote:

> To πρόβλημά μου έιναι ότι δεν έχω βρει κάποιον μη-brutal τρόπο να κλείσω 
> το process dhclient ή να το κάνω να αναλάβει την IP του br0 και να 
> αφήσει ήσυχο το eth0. Το man page δεν βοήθησε.

Δεν βλέπω κάποιον άλλον τρόπο εκτός από kill. Οπότε κάνω τη δουλειά μου 
με το παρακάτω:

#!/usr/bin/env bash

if [ -z "$1" ] ; then
     echo "Usage: $(basename $0) <interface>"
     exit 1
fi

IFACE="$1"
DHCLIENT_PROC=$( \
     ps ax \
     | egrep -v egrep \
     | egrep "dhclient.*$IFACE" \
     | awk '{print $1}' \
     )
if [ -n "$DHCLIENT_PROC" ] ; then
     for DHCLIENT in $DHCLIENT_PROC; do
         echo "** Found dhclient process: $DHCLIENT"
         /bin/kill $DHCLIENT
                 echo "Killed dhclient process: $DHCLIENT"
         # Also delete the relevant PID file
         for pidfile in /var/run/dhclient*.pid ; do
             if [ "$(cat $pidfile)" = "$DHCLIENT" ] ; then
                 rm -f "$pidfile"
                 echo "Deleted PID file '$pidfile' for 
process $DHCLIENT"
             fi
         done
     done
else
     echo "No dhclient processes to kill"
fi

exit 0
More information about the Linux-greek-users mailing list