Κλείσιμο του dhclient

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 08:33:48 EEST 2008


Έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ γενικότερα δυναμικές IP. Κατά την έναρξη του 
service 'network' ή 'Network Manager'(<--ανάθεμά το) στο Fedora γίνεται 
εκκίνηση του dhclient ώστε το interface 'eth0' να πάρει IP από τον dhcpd 
του LAN. Μέχρι εδώ, όλα καλά.

Από την άλλη, θέλω μέσω ενός script να αλλάζω τις ρυθμίσεις του δικτύου 
στις περιπτώσεις που θέλω bridged networking με κάποιο virtual machine. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε γενικές γραμμές:

- να δημιουργηθει το bridge br0
- να προσαρτηθεί το eth0 στο br0
- αντί για το eth0, τη δυναμική IP θα πρέπει να την παίρνει πλέον το br0.

Αυτό το τελευταίο προϋποθέτει να τρέξει το dhclient για το br0.

To πρόβλημά μου έιναι ότι δεν έχω βρει κάποιον μη-brutal τρόπο να κλείσω 
το process dhclient ή να το κάνω να αναλάβει την IP του br0 και να 
αφήσει ήσυχο το eth0. Το man page δεν βοήθησε.

To dhclient έχει τρέξει ως εξής:

/sbin/dhclient -1 -q -cf /etc/dhclient-eth0.conf -lf 
/var/lib/dhclient/dhclient-eth0.leases -pf /var/run/dhclient-eth0.pid eth0
More information about the Linux-greek-users mailing list