ΑΝΝ: κυκλοφόρησε το rtorstat 0.4.0

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 08:14:20 EEST 2008


Ενημερώνω τη λίστα ότι χθες κυκλοφόρησε η έκδοση 0.4.0 του προγράμματος 
rtorstat.

Τι είναι το rtorstat
--------------------
Το rtorstat είναι ένας αυτόματος δημιουργός μιας HTML σελίδας με 
πληροφορίες για την κατάσταση των torrents που είναι φορτωμένα στον 
bittorrent client rTorrent. Είναι γραμμένο στη γλώσσα Python.

Δίνει τη δυνατότητα να έχει κανείς μια γενική εικόνα για την κατάσταση 
και την πρόοδο της λήψης των torrents από το web με τη χρήση ενός απλού 
web browser, χωρίς να είναι αναγκαία η σύνδεσή του στο shell του 
απομακρυσμένου Η/Υ, στον οποίο τρέχει το rTorrent.

Το rtorstat μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε διαμέσου του cron, ώστε να 
δημιουργεί τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε ως CGI script, 
οπότε η δημιουργία της σελίδας γίνεται δυναμικά και μόνο όταν ο χρήστης 
την επισκέπτεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το rTorrent να έχει ρυθμιστεί ώστε να σώζει 
την κατάσταση των torrents (session data) σε κάποιο κατάλογο. Αφού γίνει 
αυτό η χρήση του rtorstat πάρα πολύ απλή.

Το rtorstat δεν χρησιμοποιεί το xmlrpc interface του rTorrent.

Αλλαγές στην έκδοση 0.4.0:
--------------------------
 * Version scheme changed from X.X to X.X.X
 * License changed to Apache License version 2
 * Improved the web page layout with the addition of progress indicators.
 * Bug fixed: Problems when opening the session files under Windows or 
through SAMBA. The session files are now opened in 'binary' mode.
 * Added information about the number of peers of each torrent.
 * Ability to be used as a CGI script. A simple script is included in 
the distribution for convenience.
 * Various improvements of the code (still dirty though).
 * The dependency file bencode.py from the mainline Bittorrent 
distribution is now included in the rtorstat distribution accompanied by 
the Bittorrent Open Source License (LICENSE.BOSL)
 * The date & time in the 'last update' notification are now set to the 
time the session files have been saved.

Ακολουθούν σύντομες οδηγίες χρήσης
----------------------------------

1. Χρήση ως standalone πρόγραμμα:
------------------------------

  rtorstat.py /path/to/session_data/ > /var/www/index.html

Σημ: το αρχείο bencode.py θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με 
το rtorstat.py. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει προσπάθεια φόρτωσης από 
το Mainline Bittorrent client.

2. Χρήση ως CGI
------------

Τοποθετείστε τα αρχεία rtorstat.py, bencode.py και rtorstat.cgi στον 
κατάλογο cgi-bin και φορτώστε το rtorstat.cgi με κάποιον web browser.

Η μόνη ρύθμιση που χρειάζεται είναι να οριστεί το path του καταλόγου 
στον οποίο σώζονται τα session data μέσα στο rtorstat.cgi

Links
-----
Σελίδα στο freshmeat.net από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για νέες 
εκδόσεις και για τα υπόλοιπα σχετικά links:

  http://freshmeat.net/projects/rtorstat

Προτάσεις, παρατηρήσεις, κριτική ευπρόσδεκτα.
More information about the Linux-greek-users mailing list