ΑΝΝ: κυκλοφόρησε το rtorstat 0.4.0

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Wed Jun 4 23:40:20 EEST 2008


On Wed, 04 Jun 2008 23:25:49 +0300, George Notaras <gnot at g-loaded.eu> wrote:
>Giorgos Keramidas wrote:
>> Το source από το GNU hello είναι κι ένα ωραίο παράδειγμα από τον
>> `ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης' των GNU autotools. Μπορείς να το βρείς εδώ:
>>
>>   http://www.gnu.org/software/hello/
>>
>> Εκεί έχει κι ένα link στα `GNU Coding Standards':
>>
>>   http://www.gnu.org/prep/standards/
>
> Ευχαριστώ για τα links. Θα βρω και για την Apache License γιατί αυτήν
> εμπιστεύομαι και αυτή χρησιμοποιώ. :D

Έχεις κάνει ήδη δηλαδή το 80% του δρόμου μέχρι το BSD license. Cool.

Η μόνη διαφορά του 2-clause BSD license (το standard BSD license για το
FreeBSD, το OpenBSD και το NetBSD εδώ και αρκετό καιρό) είναι ότι
λείπουν τα εξής clauses της Apache license:

: 3. The end-user documentation included with the redistribution, if
:  any, must include the following acknowledgment:
:
:  "This product includes software developed by the Apache Software
:  Foundation (http://www.apache.org/)."
:
:  Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself,
:  if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.
:
: 4. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not be
:  used to endorse or promote products derived from this software
:  without prior written permission. For written permission, please
:  contact apache at apache.org.
:
: 5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor
:  may "Apache" appear in their name, without prior written permission
:  of the Apache Software Foundation.

Το μοντέρνο BSD license είναι το εξής:

: Copyright (c) [year] [your name]
: All rights reserved.
:
: Redistribution and use in source and binary forms, with or without
: modification, are permitted provided that the following conditions
: are met:
: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
:  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
: 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
:  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
:  documentation and/or other materials provided with the distribution.
:
: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
: ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
: IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
: ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
: FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
: DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
: OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
: HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
: LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
: OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
: SUCH DAMAGE.

Είναι σημαντική η «απλότητα» και οι BSD developers θεωρούμε πολύ
ουσιαστική τη διαφορά. Τα documentation, advertising & naming clauses
είναι βασικοί παράγοντες ελευθερίας. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς,
όταν χρησιμοποιεί 2-clause BSD licensed κώδικα να ασχολείται με τις
περίπλοκες νομικές συνέπειες που μπορεί να έχει κάποιο από τα clauses 3,
4 και 5 της Apache license.

Αν εμπιστεύεσαι τόσο πολύ όπως λες την Apache license, τότε δεν υπάρχει
σχεδόν κανένας καλός λόγος γιατί να μην είναι 100% επαρκής και η 2-clause
BSD license :-)

Μετά το μόνο που μένει είναι να σε πείσουμε να βάλεις *και* FreeBSD :P

/me ducks and runs
More information about the Linux-greek-users mailing list