Παράξενοι χαρακτήρες σε serial console

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Thu Dec 4 09:15:29 EET 2008


George Notaras wrote:
> Θα φάω τα μολύβια μου και τα χαρτιά μου! Ενώ χθες και προχθές, καθώς
> ξαναέστηνα ένα μηχάνημα (Α) εδώ στο σπίτι μέσω serial console 

Επειδή δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με serial console και δεν είμαι σίγουρος
ότι ξέρω ό,τι μαγικό μπορεί να κάνει, ας ρωτήσω:
Όταν λες ότι έστηνες το μηχάνημα μέσω serial console, εννοείς ότι το
ρύθμιζες, ή το έστησες εξ'αρχής; Με άλλα λόγια, μπορείς να στήσεις
(εγκαταστήσεις λειτουργικό) σε ένα μηχάνημα χωρίς καθόλου οθόνη, μόνο
μέσω serial console; Με κάποιον άλλο τρόπο ίσως;

Workaround: Ενδιαφέρεται κανείς Θεσσαλονικιός της λίστας να μου πουλήσει
15άρα CRT oθόνη, έναντι αιώνιας ευγνωμοσύνης; Παραλαβή από το χώρο του,
πλήρης εχεμύθεια κτλ.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 9940 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20081204/75f7b98d/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list