Παράξενοι χαρακτήρες σε serial console

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu Dec 4 08:32:03 EET 2008


Θα φάω τα μολύβια μου και τα χαρτιά μου! Ενώ χθες και προχθές, καθώς
ξαναέστηνα ένα μηχάνημα (Α) εδώ στο σπίτι μέσω serial console (γεια σου
Ρικούδη!), όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια, σήμερα παρακολουθώντας το
output στο desktop (Β), και χωρίς να κάνω κάποια αλλαγή, βλέπω τους
περιέργους χαρακτήρες της φωτογραφίας. Επαναλαμβάνω ότι χθες όλα
δούλευαν κανονικά. Στο desktop βλέπω το output με την εντολή:

  socat -,raw,echo=0,crnl /dev/ttyS0,raw,echo=0,crnl

Φωτό με το output:
http://www.g-loaded.eu/packages/images/serial_console_weird.png

Τι μπορεί να συμβαίνει;
More information about the Linux-greek-users mailing list