πως παίρνετε τον kernel σας;

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Fri Oct 5 09:07:22 EEST 2007


Thomas Venieris wrote:
> Δεν χρησιμοποιώ τα sources της διανομής, αλλά τον mainline 
> kernel του Linus. Αυτό μου "εγγυάται" πως οποιαδήποτε patches (π.χ. madwifi) 
> ή binary drivers (nvidia/ati) θα παίξουν σωστά χωρίς παράπονα.
>
>   

Τί εννοείς; Ότι υπάρχουν διανομές που βάζουν δικά τους patches ή κάνουν
άλλες αλλαγές στον κώδικα του πυρήνα; Και αν ναι, γιατί;;
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 6261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20071005/7f7c5991/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list