παρουσίαση του linux σε αρχάριους

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon May 29 12:48:37 EEST 2006


On 2006-05-28 21:26, Chameleon <cham_gss at hotmail.com> wrote:
> Ζητώ συγνώμη που χλεύασα το slackware.
> Αναγνώριζε κανονικά την κάρτα δικτύου.
> Ποιός ξέρει τι μλκια είχα κάνει και δεν γίνονταν ping.

Δεν είχες ρυθμίσει σωστά το `/etc/resolv.conf' μάλλον, οπότε δεν έπαιζε
τίποτα από DNS (κλασική πατάτα :-))

> Πρώτη φορά που μπήκα internet από linux! (28 Μαΐου 2006!)

Ολε!
More information about the Linux-greek-users mailing list