παρουσίαση του linux σε αρχάριους

Θοδωρής Λύτρας aspirin at myrealbox.com
Sun May 28 23:04:05 EEST 2006


Στις Κυριακή 28 Μάιος 2006 21:26, ο/η Chameleon έγραψε:
> Ζητώ συγνώμη που χλεύασα το slackware.
> Αναγνώριζε κανονικά την κάρτα δικτύου.
> Ποιός ξέρει τι μλκια είχα κάνει και δεν γίνονταν ping.

Έλα ντε. Και για νά'χουμε καλό ερώτημα, τι έγινε και στο αναγνώρισε? Γιατί 
σίγουρα δεν ήρθε η επιφοίτηση του Billειου πνεύματος, με την οποία πολλά 
πράγματα στα windows ξαφνικά λειτουργούν. Κάτι συγκεκριμένο έκανες εσύ, το 
οποίο ξετυλίγοντας το ανάποδα θα φανερώσει και την όποια μλκία έκανες.

-- 
"Beauty is transitory"
"Beauty survives"
	- Mr. Spock & Capt. Kirk, "That which survives", stardate unknown
by Theodore Lytras <aspirin at myrealbox.com>
More information about the Linux-greek-users mailing list