Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?utf-8?b?IM+AzrvOt866z4TPgc6/zrvPjM6zzrnOvw==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Thu May 11 13:40:25 EEST 2006


On Thursday 11 May 2006 13:40 Θοδωρής Λύτρας wrote:
> Στις Τετάρτη 10 Μάιος 2006 23:16, ο/η Spiros Georgaras έγραψε:
> > Μπορείς να δοκιμάσεις αυτό;
> > Είναι μία γραμμή και θα αντικαταστήσει την προηγούμενη εντολή
> > Σε εμένα δουλεύει...
> >
> > setxkbmap -print | grep 'xkb_symbols .*[elgr].extended' && setxkbmap
> > us,gr -variant ,polytonic && kdialog --passivepopup 'Πολυτονικό
> > πληκτρολόγιο ενεργό' 1 && exit; setxkbmap us,gr -variant ,extended;
> > kdialog
> > --passivepopup 'Μονοτονικό πληκτρολόγιο ενεργό' 1
>
> Δυστυχώς αυτό δε δουλεύει καθόλου... Έχω SuSE10. Σίγουρα είναι σωστά αυτό
> το grep? Δε μοιάζει ακριβώς με αυτό που βλέπω από το setxkbmap -print.
> Μήπως ξέρεις και πως μπορώ να το κάνω να ξαναδιαβάσει το /etc/X11/Xmodmap
> για να μου δουλεύουν και τα multimedia keys?

Στείλε μου την έξοδο της setxkbmap -print να δω τι ακριβώς σου βγάζει...

Όσο για το Xmodmap υπάρχει και για αυτό λύση, αλλά προϋποθέτει να δουλεύει το 
προηγούμενο

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060511/3d295458/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list