Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?iso-8859-7?b?IPDr5+r08e/r/OPp7w==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Thu May 11 17:37:28 EEST 2006


On Wednesday 10 May 2006 22:42 Θοδωρής Λύτρας wrote:
Καλησπέρα σε όλους

Αυτό είναι η τελική ρύθμιση, η οποία φορτώνει τα στοιχεία του /etc/X11/Xmodmap 
και του ~/.Xmodmap

Η διαφορά εδώ είναι ότι πλέον υπάρχει ένα αρχείο script - το οποίο δε 
χρειάζεται καν  να είναι εκτελέσιμο - και εκτελείται κάθε φορά που πατάμε το 
πλήκτρο αλλαγής. Αυτό είναι επιβεβλημένο αφού η διαδικασία είναι πλέον πιο 
πολύπλοκη

α. Γράφουμε το αρχείο ~/.polytonic, με περιεχόμενα:
--
check=$(setxkbmap -print | grep 'extended')
if [ -z "$check" ];then
	setxkbmap us,el -variant ,extended
	kdialog --passivepopup 'Μονοτονικό πληκτρολόγιο ενεργό' 1
else
	setxkbmap us,el -variant ,polytonic
	kdialog --passivepopup 'Πολυτονικό πληκτρολόγιο ενεργό' 1 
fi
if [ -r /etc/X11/Xmodmap ];then xmodmap /etc/X11/Xmodmap;fi
if [ -r "$HOME"/.Xmodmap ];then xmodmap "$HOME"/.Xmodmap;fi
--

Όπως βλέπετε, το αρχείο το έχω κάνει κρυφό για να μη το διαγράψω κάποια στιγμή 
κατά λάθος :)

β. Στην καρτέλα 'Ρυθμίσεις Εντολής/URL' εισάγουμε τα ακόλουθα:
  Εντολή/URL για εκτέλεση: sh "$HOME"/.polytonic

Ελπίζω αυτό να δουλεύει για όλους και να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις...

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060511/5494c448/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list