Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?iso-8859-7?b?IPDr5+r08e/r/OPp7w==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Wed May 10 23:16:57 EEST 2006


On Wednesday 10 May 2006 22:42 Spiros Georgaras wrote:
> On Wednesday 10 May 2006 22:42 Θοδωρής Λύτρας wrote:
> > Εκεί που λέει extended γράφει polytonic αν είναι ενεργοποιημένο το
> > πολυτονικό. Δε θα μπορούσαμε χρησιμοποιώντας την εντολή grep να φτιάξουμε
> > ένα μακρινάρι της μορφής (*** ακολουθεί ψευδοκώδικας ***)
> > if [ setxkbmap -print | grep 'polytonic' ] then
> > {setxkbmap us,gr -variant ,extended; kdialog --passivepopup 'Μονοτονικό
> > πληκτρολόγιο ενεργό' 1}
> > elseif [ setxkbmap -print | grep 'extended' ] then
> > {setxkbmap us,gr -variant ,polytonic; kdialog --passivepopup 'Πολυτονικό
> > πληκτρολόγιο ενεργό' 1}
> > endif;
> > για να συνδυάσουμε τους δύο συνδυασμούς πλήκτρων σε έναν, όπως κι όταν
> > αλλάζουμε μεταξύ αγγλικών & ελληνικών???
> > Παρακαλώ όποιος ξέρει ας φτιάξει τη σύνταξη του παραπάνω γιατί εγώ
> > δυστυχώς δεν κατέχω από shell scripts...
> >
> > Ευχαριστώ πολύ,
> > Θοδωρής
>
> Πολύ καλή παρατήρηση
> Θα το δοκιμάσω να δω πως πάει...

Μπορείς να δοκιμάσεις αυτό;
Είναι μία γραμμή και θα αντικαταστήσει την προηγούμενη εντολή
Σε εμένα δουλεύει...

setxkbmap -print | grep 'xkb_symbols .*[elgr].extended' && setxkbmap us,gr 
-variant ,polytonic && kdialog --passivepopup 'Πολυτονικό πληκτρολόγιο 
ενεργό' 1 && exit; setxkbmap us,gr -variant ,extended; kdialog --passivepopup 
'Μονοτονικό πληκτρολόγιο ενεργό' 1

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060510/ecf60d65/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list