Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?utf-8?b?IM+AzrvOt866z4TPgc6/zrvPjM6zzrnOvw==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Wed May 10 22:42:22 EEST 2006


On Wednesday 10 May 2006 22:42 Θοδωρής Λύτρας wrote:
> Εκεί που λέει extended γράφει polytonic αν είναι ενεργοποιημένο το
> πολυτονικό. Δε θα μπορούσαμε χρησιμοποιώντας την εντολή grep να φτιάξουμε
> ένα μακρινάρι της μορφής (*** ακολουθεί ψευδοκώδικας ***)
> if [ setxkbmap -print | grep 'polytonic' ] then
> {setxkbmap us,gr -variant ,extended; kdialog --passivepopup 'Μονοτονικό
> πληκτρολόγιο ενεργό' 1}
> elseif [ setxkbmap -print | grep 'extended' ] then
> {setxkbmap us,gr -variant ,polytonic; kdialog --passivepopup 'Πολυτονικό
> πληκτρολόγιο ενεργό' 1}
> endif;
> για να συνδυάσουμε τους δύο συνδυασμούς πλήκτρων σε έναν, όπως κι όταν
> αλλάζουμε μεταξύ αγγλικών & ελληνικών???
> Παρακαλώ όποιος ξέρει ας φτιάξει τη σύνταξη του παραπάνω γιατί εγώ δυστυχώς
> δεν κατέχω από shell scripts...
>
> Ευχαριστώ πολύ,
> Θοδωρής

Πολύ καλή παρατήρηση
Θα το δοκιμάσω να δω πως πάει...

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060510/ec4b8c81/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list