Πολυτονικό στο KDE (ήταν Πολυτονικά στο πληκτρολόγιο)

Pistiolis Konstantinos kpistiolis at hellug.gr
Tue May 9 18:50:01 EEST 2006


> Καλό μεσημέρι σε όλους
> Έχω ετοιμάσει κάποιες οδηγίες για εναλλαγή πληκτρολογίου από μονοτονικό  
> σε
> πολυτονικό (και αντίστροφα) για KDE. Η αλλαγή γίνεται με χρήση της  
> εντολής
> setxkbmap, αλλά αντί να δίνεται κάθε φορά από κονσόλα, συσχετίζεται με  
> ένα
> πλήκτρο (καλύτερα συνδυασμό πλήκτρων). Εφαρμόζοντάς τις, θα έχετε:
>   οπτική ειδοποίηση κάθε φορά που αλλάζετε το πληκτρολόγιο
>   αλλαγή με Win+F1,Win+F2 (αυτά μπορείτε να τα αλλάξετε σε ότι σας  
> βολεύει)
Πολύ καλή ιδέα, μπράβο.
Στα win αντίστοιχα υπάρχει το alt-shift για αλλαγή γλώσσας και το
ctl-shift για αλλαγή πληκτρολογίου (στην ίδια γλώσσα). Κάτι τέτοιο θέλουμε
κι εμείς αλλά αυτό που λες λύνει το πρόβλημα...
>   καμία αλλαγή στον τρόπο αλλαγής από αγγλικά σε ελληνικά (και  
> αντίστροφα)
>   δύο διαθέσιμες διατάξεις πληκτρολογίου κάθε φορά - αγγλικά/ελληνικά
> (μονοτονικό/πολυτονικό)
>
Μια σημείωση: μετά την κλήση της setxkbmap, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις
μια εναλλαγή από ελληνικά σε αγγλικά και πάλι σε ελληνικά για να
εφαρμοστούν οι αλλαγές (να ξαναφορτωθούν τα πλήκτρα).
Μου συνέβαινε παλιότερα, αλλά μετά την υλοποίηση πάνω σε xkeyboard-config
και κάποιες αναβαθμίσεις (debian unstable) διορθώθηκε και δουλεύει άμεσα.

Φιλικά,
Κώστας
More information about the Linux-greek-users mailing list