Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?iso-8859-7?b?IPDr5+r08e/r/OPp7w==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Tue May 9 16:29:01 EEST 2006


On Tuesday 09 May 2006 16:23 Spiros Georgaras wrote:
> Σημειώση: Τα παραπάνω ισχύουν για SuSE, το οποίο απ' ότι φαίνεται, είναι το
> μόνο που χρησιμοποιεί το gr αντί του el στη ρύθμιση του πληκτρολογίου. Αν
> λοιπόν έχετε SuSE, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το gr με el στις παραπάνω
> εντολές setxkbmap.

Μία διόρθωση:

Σημειώση: Τα παραπάνω ισχύουν για SuSE, το οποίο απ' ότι φαίνεται, είναι το  
μόνο που χρησιμοποιεί το gr αντί του el στη ρύθμιση του πληκτρολογίου. Αν  
λοιπόν έχετε κάποια άλλη διανομή, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το gr με el 
στις παραπάνω εντολές setxkbmap.

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060509/e84d2f5a/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list