παρουσίαση του linux σε αρχάριους

DJ Art djart at linux.gr
Mon May 8 02:02:28 EEST 2006


On Monday 08 May 2006 01:47, Giannis Papadopoulos wrote:
>   Option       "XkbLayout" "us,gr"

> Παίζει εδώ...

Από καθαρή περιέργεια.

Τί έκδοση X.org είναι και σε ποιά διανομή ?

-- 
Thanos Kyritsis <djart at linux.gr>
Q: Εθελοντής ή θεατής ?
A: Ιδιοκτήτης! ;-)
More information about the Linux-greek-users mailing list