Πόσο καλά τα πάει ο gcc με τα templates;

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Tue May 2 19:55:09 EEST 2006


On 2006-05-02 19:46, Karaoulis Marios <marios_hellas_23 at yahoo.gr> wrote:
> > Έτρεξα τον gcc ως εξής:
> > gcc -c wastage1d.cpp
>
> Διακόψτε με αν λέω βλακείες αλλά με ο gcc είναι ο c compiler.
> Εσύ θές c++, άρα
> g++  -c wastage1d.cpp

Οχι, δε λες βλακείες.
More information about the Linux-greek-users mailing list