Πόσο καλά τα πάει ο gcc με τα templates;

Theodoros V. Kalamatianos thkala at softlab.ece.ntua.gr
Tue May 2 22:11:27 EEST 2006


On Tue, 2 May 2006, Giorgos Keramidas wrote:

> On 2006-05-02 19:46, Karaoulis Marios <marios_hellas_23 at yahoo.gr> wrote:
>>> Έτρεξα τον gcc ως εξής:
>>> gcc -c wastage1d.cpp
>>
>> Διακόψτε με αν λέω βλακείες αλλά με ο gcc είναι ο c compiler.
>> Εσύ θές c++, άρα
>> g++  -c wastage1d.cpp
>
> Οχι, δε λες βλακείες.

Εγώ πάλι γιατί έχω την εντύπωση ότι το gcc είναι frontend και ότι 
χρησιμοποιεί την κατάληξη του αρχείου για να διαλέξει ποιο backend θα 
τρέξει; IIRC μπορείς να του ταΐσεις ακόμα και Fortran και θα είναι 
εντάξει, αρκεί να τελείωνει το αρχείο σε .f. Ή το άλλαξαν αυτό στους 
gcc-4.x; Ο gcc-3.4 μου, πάντως καλεί το C++ backend αν το αρχείο τελείωνει 
σε .cpp.


Φιλικά,

Θεόδωρος Καλαματιανός


More information about the Linux-greek-users mailing list