Πόσο καλά τα πάει ο gcc με τα templates;

Karaoulis Marios marios_hellas_23 at yahoo.gr
Tue May 2 19:46:09 EEST 2006


> Έτρεξα τον gcc ως εξής:
> gcc -c wastage1d.cpp
Διακόψτε με αν λέω βλακείες αλλά με ο gcc είναι ο c compiler.
Εσύ θές c++, άρα
g++  -c wastage1d.cpp


> public static member είναι οτι βρίσκεται κάτω από το όνομά της.
>
> Μεταξύ μας, δεν έχω πάρει ιδέα ποιά είναι η διαφορά μεταξύ gcc, g++ και
> c++. Όλα το ίδιο δεν κάνουν;
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿa¨h£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿû)joÿÿö†Šÿ1¨¥ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþm§ÿÿ™¨¥ÿ&¡¢à
More information about the Linux-greek-users mailing list