[I18NGR] Μετάφραση του GNOME 2.20

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Mon Nov 26 02:07:38 EET 2007


Kostas Tsiligkiris [21/11/2007]:
> "Όταν ο βασιλιάς υπό επίθεση από ένα (ή δύο) κομμάτια του αντιπάλου, " 
> ...
> Όταν ο βασιλιάς απειλείται από...

Η αλλαγή έγινε και το νέο διορθωμένο αρχείο μηνυμάτων επισυνάπτεται.

Παρακαλώ τους υπεύθυνους για τη μετάφραση του GNOME να το προωθήσουν
προς τα πάνω.

-------------- next part --------------
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glChess 2.18\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-05 23:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-05 23:29+0100\n"
"Last-Translator:  Greek translation team <i18ngr at lists.hellug.gr>\n"
"Language-Team: el <el at li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: C/glchess.xml:35(title)
msgid "<application>glChess</application> Manual V2.18"
msgstr "Εγχειρίδιο <application>glChess</application> (έκδοση 2.18)"

#: C/glchess.xml:38(para)
msgid "User manual for the glChess, a 2D/3D chess game for GNOME."
msgstr "Εγχειρίδιο χρήσης για το glChess, ένα παιχνίδι σκακιού σε 2/3 διαστάσεις για το GNOME."

#: C/glchess.xml:43(year)
msgid "2006"
msgstr "2006"

#: C/glchess.xml:44(holder)
msgid "Andreas R?sdal"
msgstr "Andreas R?sdal"

#: C/glchess.xml:58(publishername) C/glchess.xml:96(para)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Έργο τεκμηρίωσης GNOME"

#: C/glchess.xml:2(para)
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Σας παρέχεται άδεια να αντιγράψετε, διανείμετε ή/και να τροποποιήσετε το "
"υπάρχον κείμενο υπό τους όρους της άδειας GNU Free Documentation License "
"(GFDL), έκδοση 1.1, ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση που να έχει εκδοθεί "
"από το Free Software Foundation υπό τις προϋποθέσεις no Invariant Sections, "
"no Front-Cover Texts, και no Back-Cover Texts. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο "
"του GFDL σε αυτό το <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">σύνδεσμο</ulink> "
"ή στο αρχείο COPYING-DOCS όπως διανέμεται με αυτή την τεκμηρίωση."

#: C/glchess.xml:12(para)
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
"Αυτή η τεκμηρίωση είναι μέρος της συλλογής τεκμηρίωσης του GNOME όπως "
"διανέμεται υπό τους όρους του GFDL. Εάν επιθυμείτε να διανείμετε αυτή την "
"τεκμηρίωση ξεχωριστά από την συλλογή, μπορείτε να το κάνετε εάν η τεκμηρίωση "
"συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας (GFDL) όπως περιγράφεται στον τομέα 6 "
"της άδειας."

#: C/glchess.xml:19(para)
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Πολλά από τα ονόματα που χρησιμοποιούνται από εταιρίες για να ξεχωρίσουν τα "
"προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι σήματα κατατεθέν. Όπου αυτά τα ονόματα "
"εμφανίζονται στην τεκμηρίωση GNOME, και τα μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης GNOME "
"έχουν γνώση αυτών, τότε αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες ή με "
"αρχικούς κεφαλαίους χαρακτήρες."

#: C/glchess.xml:35(para)
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ \"ΩΣ ΕΧΕΙ\", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "
"ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ Η ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ "
"ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ "
"ΑΥΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ "
"ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ "
"ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΗΣ. "
"ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ "
"ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ."

#: C/glchess.xml:55(para)
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Ή "
"ΑΛΛΙΩΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, Η ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ "
"ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΜΗ ΖΗΜΙΕΣ "
"ΠΑΝΤΩΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ "
"ΑΥΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ "
"ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ."

#: C/glchess.xml:28(para)
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ "
"ΑΔΕΙΑΣ GNU FREE DOCUMENTATION ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ: <placeholder-1/>"

#: C/glchess.xml:68(firstname)
msgid "Andreas"
msgstr "Andreas"

#: C/glchess.xml:69(surname)
msgid "R?sdal"
msgstr "R?sdal"

#: C/glchess.xml:71(email)
msgid "andrearo at pvv.ntnu.no"
msgstr "andrearo at pvv.ntnu.no"

#: C/glchess.xml:90(revnumber)
msgid "glChess Manual V2.18"
msgstr "Εγχειρίδιο χρήσης glChess V2.18"

#: C/glchess.xml:91(date)
msgid "December"
msgstr "Δεκέμβριος"

#: C/glchess.xml:93(para)
msgid "Andreas R?sdal <email>andrearo at pvv.ntnu.no</email>"
msgstr "Andreas R?sdal <email>andrearo at pvv.ntnu.no</email>"

#: C/glchess.xml:100(revnumber)
msgid "1"
msgstr "1"

#: C/glchess.xml:101(date)
msgid "December 2006"
msgstr "Δεκέμβριος 2006"

#: C/glchess.xml:102(authorinitials)
msgid "AR"
msgstr "AR"

#: C/glchess.xml:103(revremark)
msgid "First draft completed."
msgstr "Ολοκλήρωση πρώτου σχεδίου."

#: C/glchess.xml:109(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 2.18 of glChess."
msgstr "Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την έκδοση 2.18 του glChess."

#: C/glchess.xml:116(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Ανάδραση"

#: C/glchess.xml:117(para)
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>glChess</"
"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
msgstr ""
"Για να αναφέρετε ένα σφάλμα ή να κάνετε μια πρόταση σχετικά με την εφαρμογή "
"<application>glChess</application> ή αυτό το εγχειρίδιο, ακολουθήστε τις "
"οδηγίες στη σελίδα "<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."

#: C/glchess.xml:128(primary)
msgid "Iagno"
msgstr "Ιάγνος"

#: C/glchess.xml:134(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Εισαγωγή"

#: C/glchess.xml:136(title)
msgid "Overview of Chess"
msgstr "Επισκόπηση του σκακιού"

#: C/glchess.xml:138(para)
msgid ""
"Chess is a two-player strategy board game. <application>glChess</"
"application> is a 2D/3D chess game, where games can be played between a "
"combination of human and computer players. glChess detects known third party "
"chess engines for computer players. The game was originally developed by "
"Robert Ancell, now the game is included in gnome-games."
msgstr ""
"Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής για δύο παίκτες. "
"Το <application>glChess</application> είναι μία εφαρμογή απεικόνισης παρτίδων "
"σκακιού για υπολογιστή σε 2/3 διαστάσεις, το οποίο επιτρέπει παιχνίδια μεταξύ "
"ανθρώπων ή/και υπολογιστών. Το glChess ανιχνεύει αυτόματα γνωστές μηχανές "
"παιξίματος σκακιού για παιχνίδια μεταξύ υπολογιστών. Το παιχνίδι αρχικά "
"γράφτηκε από τον Robert Ancell, και τώρα περιλαμβάνεται στη συλλογή "
"παιχνιδιών του Gnome."

#: C/glchess.xml:144(para)
msgid ""
"<application>glChess</application> is written in Python and uses GTK+ and "
"Cairo to render the chess board. 3D support is optionally available using "
"OpenGl, using the Python OpenGL and GtkGLExt libraries. As with most modern "
"3D programs hardware acceleration is recommended but it should run OK in "
"software. glChess is bundled with GNU Chess as the default chess AI."
msgstr ""
"Το <application>glChess</application> είναι γραμμένο σε γλώσσα Python και "
"χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες GTK+ και Cairo για την απεικόνιση των γραφικών. "
"Γραφικά τριών διαστάσεων υποστηρίζονται προαιρετικά σε OpenGl, μέσω των "
"βιβλιοθηκών Python OpenGL και GtkGLExt. Όπως και για τις περισσότερες μοντέρνες "
"εφαρμογές τριών διαστάσεων συνιστάται η χρήση επιτάχυνσης γραφικών λειτουργιών "
"μέσω υλικού, χωρίς να είναι απαραίτητη (η εφαρμογή μπορεί να απεικονίζει "
"γραφικά τριών διαστάσεων και με λογισμικό μόνο). Το glChess συνοδεύεται και "
"είναι προρυθμισμένο να χρησιμοποιεί τη μηχανή παιξίματος σκακιού GNU Chess. " 

#: C/glchess.xml:150(para)
msgid ""
"Chess is played on a square chessboard, consisting of 64 squares of "
"alternating color. Each player begins the game with sixteen pieces: one "
"king, one queen, two rooks, two knights, two bishops, and eight pawns. One "
"player controls the white pieces and the other player controls the black "
"pieces; the player that controls white is the first to move. The players "
"take turns moving pieces; certain moves involve a \"capturing\" of an "
"opponent's piece, removing it from the chessboard. The object of the game is "
"to checkmate the opponent's king. This occurs when the king is under "
"immediate attack (in check) and there is no way to remove it from attack on "
"the next move. Theoreticians have developed extensive chess strategies and "
"tactics since the game's inception."
msgstr ""
"Το σκάκι παίζεται πάνω σε τετράγωνη σκακιέρα 8x8, αποτελούμενη από 64 τετράγωνα "
"εναλλασσόμενου (λευκού και μαύρου) χρώματος. Κάθε παίκτης ξεκινά το παιχνίδι "
"με 16 κομμάτια: έναν βασιλιά, μία βασίλισσα, δύο πύργους, δύο ίππους, δύο "
"αξιωματικούς και οκτώ πιόνια. Ο ένας παίκτης ελέγχει τα λευκά κομμάτια και "
"ο άλλος τα μαύρα. Αυτός που ελέγχει τα λευκά κάνει την πρώτη κίνηση. Οι "
"παίκτες κάνουν κινήσεις εναλλάξ. Μερικές κινήσεις περιλαμβάνουν την "
"\"αιχμαλώτιση\" ενός κομματιού του αντιπάλου, το οποίο απομακρύνεται από τη "
"σκακιέρα. Στόχος του κάθε παίκτη είναι να κάνει ματ στον άλλον. Αυτό "
"συμβαίνει όταν ο βασιλιάς του άλλου δεν έχει πλέον νόμιμη κίνηση. Οι ειδικοί "
"του σκακιού ασχολούνται με τη δημιουργία στρατηγικών και τεχνικών που "
"οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα από τότε που εφευρέθηκε το παιχνίδι."

#: C/glchess.xml:153(para)
msgid ""
"The current form of the game emerged in South Europe in the second half of "
"the 15th century after evolving from similar, much older games of Asian "
"origin. Chess is one of the world's most popular board games. The tradition "
"of competitive chess began in the 16th century. The first official World "
"Chess Champion, Wilhelm Steinitz, claimed his title in 1886; his modern "
"equivalent, Vladimir Kramnik, is the 14th Champion in the lineage. There are "
"also biennial world team events called Chess Olympiads. Since the 20th "
"century, two international organizations, the World Chess Federation and the "
"International Correspondence Chess Federation have organized and overseen "
"the top chess competitions and international titles."
msgstr ""
"Η σύγχρονη έκδοση του παιχνιδιού εμφανίστηκε στη νότια Ευρώπη το δεύτερο "
"μισό του 15ου αιώνα, προερχόμενο από αρκετά παλαιότερα παιχνίδια ασιατικής "
"προέλευσης. Το σκάκι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια. Η "
"παράδοση του αγωνιστικού σκακιού άρχισε τον 16ο αιώνα. Το πρώτο επίσημο "
"διεθνές πρωτάθλημα έγινε το 1886 με νικητή τον Wilhelm Steinitz. Ο σημερινός "
"πρωταθλητής, Vladimir Kramnik, είναι ο 14ος στη σειρά. Υπάρχουν ακόμα διετείς "
"παγκόσμιες συναντήσεις, που ονομάζονται σκακιστικές ολυμπιάδες. Από τον 20ο "
"αιώνα δύο διεθνείς οργανώσεις, η παγκόσμια σκακιστική ομοσπονδία και η διεθνής "
"ομοσπονδία σκακιού με αλληλογραφία, διοργανώνουν τις κορυφαίες σκακιστικές "
"συναντήσεις και απονέμουν διεθνείς τίτλους. Στην Ελλάδα οι συναντήσεις και τα "
"πρωταθλήματα σκακιού διοργανώνονται από την <ulink type=\"http\" "
"url=\"http://www.chessfed.gr\">Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία</ulink>."

#: C/glchess.xml:156(para)
msgid ""
"One of the goals of early computer scientists was to create a chess-playing "
"machine, and today's chess is deeply influenced by the overwhelming "
"abilities of current chess programs. In 1997, a match between Garry "
"Kasparov, then World Champion, and IBM's Deep Blue chess program proved that "
"computers are able to beat even the strongest human players."
msgstr ""
"Ένας από τους στόχους των πρώτων επιστημόνων πληροφορικής ήταν η δημιουργία "
"μίας μηχανής που να παίζει σκάκι, και σήμερα το σκάκι έχει επηρεασθεί από τις "
"εκπληκτικές δυνατότητες των μοντέρνων προγραμμάτων για σκάκι. Το 1997, ένας "
"αγώνας μεταξύ του τότε διεθνούς πρωταθλητή, Garry Kasparov, και του προγράμματος "
"Deep Blue της IBM απέδειξε ότι οι υπολογιστές μπορούν να κερδίζουν ακόμα και "
"τους ισχυρότερους παίκτες."

#: C/glchess.xml:160(para)
msgid ""
"To run <application>glChess</application>, select <guimenuitem>Chess</"
"guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the "
"<guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>glchess</command> on the "
"command line."
msgstr ""
"Για να παίξετε <application>glChess</application>, επιλέξτε το <guimenuitem>"
"Σκάκι</guimenuitem> από το υπομενού <guisubmenu>Παιχνίδια</guisubmenu> του "
"<guimenu>Βασικού Μενού</guimenu>, ή πληκτρολογήστε <command>glchess</command> "
"στη γραμμή εντολών."

#: C/glchess.xml:172(title)
msgid "Chess Rules"
msgstr "Οι κανόνες του σκακιού"

#: C/glchess.xml:174(title)
msgid "The Rules of Chess"
msgstr "Οι κανόνες του σκακιού"

#: C/glchess.xml:175(para)
msgid ""
"Chess is played on a square board of eight rows (called ranks and denoted "
"with numbers 1 to 8) and eight columns (called files and denoted with "
"letters a to h) of squares. The colors of the sixty-four squares alternate "
"between light and dark, and are referred to as \"light squares\" and \"dark "
"squares\". The chessboard is placed so that each player has a white square "
"in the near right hand corner, and the pieces are set out as shown in the "
"diagram, with each queen on a square that matches its color."
msgstr ""
"Το σκάκι παίζεται πάνω σε τετράγωνη σκακιέρα που έχει οκτώ σειρές (που "
"σημειώνονται με τους αριθμούς 1 ως 8 και ονομάζονται \"οριζόντιες\") και οκτώ "
"στήλες (που σημειώνονται με τα γράμματα a ως h και ονομάζονται \"κάθετες\") "
"από τετράγωνα. Το χρώμα  αυτών των 64 τετραγώνων "
"εναλλάσσεται μεταξύ λευκού και μαύρου, και αναφέρονται ως \"λευκά τετράγωνα\" "
"και \"μαύρα τετράγωνα\". Η σκακιέρα τοποθετείται έτσι ώστε ο κάθε παίκτης να "
"έχει ένα λευκό τετράγωνο στην δεξιά γωνία που είναι πλησιέστερα σε αυτόν, και "
"τα κομμάτια τοποθετούνται πάνω της όπως φαίνεται στο διάγραμμα, με τη "
"βασίλισσα να στέκεται σε ένα τετράγωνο ιδίου χρώματος με αυτήν."

#: C/glchess.xml:177(para)
msgid ""
"Each player begins the game with sixteen pieces: each player's pieces "
"comprise one king, one queen, two rooks, two bishops, two knights and eight "
"pawns. One player, referred to as White, controls the white pieces and the "
"other player, Black, controls the black pieces; White is always the first "
"player to move. The colors are chosen either by a friendly agreement, by a "
"game of chance or by a tournament director. The players alternate moving one "
"piece at a time (with the exception of castling, when two pieces are moved "
"at the same time). Pieces are moved to either an unoccupied square, or one "
"occupied by an opponent's piece, capturing it and removing it from play. "
"With one exception (en passant), all pieces capture opponent's pieces by "
"moving to the square that the opponent's piece occupies."
msgstr ""
"Κάθε παίκτης ξεκινά το παιχνίδι με δεκαέξι κομμάτια: έναν βασιλιά, μία "
"βασίλισσα, δύο πύργους, δύο αξιωματικούς, δύο ίππους και οκτώ πιόνια. Ο ένας "
"παίκτης, που ονομάζεται Λευκός, ελέγχει τα λευκά κομμάτια και ο άλλος, ο "
"Μαύρος, ελέγχει τα μαύρα κομμάτια. Ο Λευκός κάνει πάντα την πρώτη κίνηση. "
"Τα χρώματα των παικτών επιλέγονται με φιλική συμφωνία, με βάση το αποτέλεσμα "
"ενός τυχαίου παιγνίου, ή ορίζονται από τον διευθυντή των αγώνων. Οι παίκτες "
"εναλλάξ κινούν ένα κομμάτι τη φορά (εκτός από την κίνηση ροκέ, στην οποία ο "
"βασιλιάς και ο πύργος κινούνται ταυτόχρονα). Τα κομμάτια κινούνται είτε σε "
"ένα κενό τετράγωνο ή σε άλλο που καταλαμβάνεται από κομμάτι του αντιπάλου, "
"αιχμαλωτίζοντάς το και απομακρύνοντάς το από τη σκακιέρα. Εκτός από μία "
"περίπτωση (en passant), όλα τα κομμάτια αιχμαλωτίζουν κομμάτια του αντιπάλου "
"κινούμενα στο τετράγωνο που καταλαμβάνει το κομμάτι του αντιπάλου."

#: C/glchess.xml:181(title)
msgid "King"
msgstr "Βασιλιάς"

#: C/glchess.xml:182(para)
msgid ""
"When a king is under direct attack by one (or possibly two) of the "
"opponent's pieces, the player is said to be in check. When in check, only "
"moves that remove the king from attack are permitted. The player must not "
"make any move that would place his king in check. The object of the game is "
"to checkmate the opponent; this occurs when the opponent's king is in check, "
"and there are no moves that remove the king from attack."
msgstr ""
"Όταν ο βασιλιάς απειλείται από ένα (ή δύο) κομμάτια του αντιπάλου, " 
"ο παίκτης λέγεται ότι βρίσκεται σε κατάσταση σαχ. Τότε επιτρέπονται μόνο "
"κινήσεις που βγάζουν το βασιλιά από κατάσταση σαχ. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται "
"να κάνει κινήσεις που βάζουν το βασιλιά του σε κατάσταση σαχ. Στόχος του "
"παιχνιδιού είναι να μπει ο βασιλιάς του αντιπάλου σε κατάσταση σαχ χωρίς να "
"υπάρχουν δυνατές κινήσεις για να βγει από αυτήν."

#: C/glchess.xml:184(para)
msgid ""
"The king can move only one square horizontally, vertically, or diagonally. "
"Once in the game, each king is allowed to make a special double move, to "
"castle. Castling consists of moving the king two squares towards a rook, "
"then moving the rook onto the square over which the king crossed. Castling "
"is only permissible if all of the following conditions hold:"
msgstr ""
"Ο βασιλιάς μπορεί να κινείται μόνο ένα τετράγωνο οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια. "
"Για μία μόνο φορά σε μία παρτίδα κάθε βασιλιάς επιτρέπεται να κάνει μία ειδική "
"διπλή κίνηση, που ονομάζεται ροκέ. Αυτό σημαίνει ότι ο βασιλιάς κινείται δύο "
"τετράγωνα οριζόντια προς έναν πύργο ίδιου χρώματος, και ο πύργος κινείται στο "
"τετράγωνο πάνω από το οποίο κινήθηκε ο βασιλιάς. Το ροκέ επιτρέπεται μόνο αν "
"συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:"

#: C/glchess.xml:189(para)
msgid ""
"The player must never have moved both the king and the rook involved in "
"castling."
msgstr ""
"Ο παίκτης δεν πρέπει να έχει ποτέ κινήσει τον βασιλιά ή τον πύργο που συμμετέχουν "
"στο ροκέ."

#: C/glchess.xml:192(para)
msgid "There must be no pieces between the king and the rook."
msgstr "Δεν πρέπει να υπάρχουν κομμάτια μεταξύ βασιλιά και πύργου."

#: C/glchess.xml:195(para)
msgid ""
"The king may not currently be in check, nor may the king pass through "
"squares that are under attack by enemy pieces. As with any move, castling is "
"illegal if it would place the king in check."
msgstr ""
"Ο βασιλιάς δεν πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση σαχ, ή να περνά από τετράγωνα "
"τα οποία είναι υπό επίθεση εχθρικών κομματιών. Όπως και κάθε άλλη κίνηση του "
"σκακιού, το ροκέ δεν επιτρέπεται αν οδηγεί το βασιλιά σε κατάσταση σαχ."

#: C/glchess.xml:198(para)
msgid ""
"The king and the rook must be on the same rank (to exclude castling with a "
"promoted pawn)."
msgstr ""
"Ο πύργος και ο βασιλιάς πρέπει να βρίσκονται στην ίδια οριζόντια (για να αποκλεισθεί "
"το ροκέ με πιόνια που έχουν προαχθεί σε πύργο)."

#: C/glchess.xml:203(title)
msgid "Rook"
msgstr "Πύργος"

#: C/glchess.xml:204(para)
msgid ""
"The rook moves any number of vacant squares vertically or horizontally (it "
"is also involved in the king's special move of castling)."
msgstr ""
"Ο πύργος κινείται οσαδήποτε κενά τετράγωνα οριζόντια ή κάθετα. {Επίσης "
"μετέχει στην ειδική κίνηση του βασιλιά ροκέ)."

#: C/glchess.xml:209(title)
msgid "Bishop"
msgstr "Αξιωματικός"

#: C/glchess.xml:210(para)
msgid ""
"The bishop moves any number of vacant squares in any direction diagonally. "
"Note that a bishop never changes square color, therefore players speak about "
"\"light-squared\" or \"dark-squared\" bishops."
msgstr ""
"Ο αξιωματικός κινείται οσαδήποτε κενά τετράγωνα διαγώνια προς οποιαδήποτε "
"κατεύθυνση. Λόγω του παραπάνω, ο αξιωματικός δεν αλλάζει ποτέ χρώμα τετραγώνου "
"κι έτσι οι παίκτες αναφέρονται στο \"λευκό\" και \"μαύρο\" αξιωματικό τους."

#: C/glchess.xml:215(title)
msgid "Queen"
msgstr "Βασίλισσα"

#: C/glchess.xml:216(para)
msgid ""
"The queen can move any number of vacant squares diagonally, horizontally, or "
"vertically."
msgstr ""
"Η βασίλισσα μπορεί να κινείται οσαδήποτε κενά τετράγωνα διαγώνια, οριζόντια "
"ή κάθετα."

#: C/glchess.xml:221(title)
msgid "Knight"
msgstr "Ίππος"

#: C/glchess.xml:222(para)
msgid ""
"The knight can jump over occupied squares and moves two spaces horizontally "
"and one space vertically or vice versa, making an \"L\" shape. A knight in "
"the middle of the board has eight squares to which it can move. Note that "
"every time a knight moves, it changes square color."
msgstr ""
"Ο ίππος μπορεί να πηδά πάνω από κατειλημμένα τετράγωνα και κινείται δύο "
"τετράγωνα οριζόντια και τρία τετράγωνα κάθετα, ή το αντίστροφο, κάνοντας "
"μία κίνηση σε σχήμα \"Γ\". Ένας ίππος στη μέση της σκακιέρας έχει οκτώ "
"τετράγωνα στα οποία μπορεί να κινηθεί. Σημειώνεται ότι ο ίππος αλλάζει χρώμα "
"τετραγώνου κάθε φορά που κινείται."

#: C/glchess.xml:228(title)
msgid "Pawns"
msgstr "Πιόνια"

#: C/glchess.xml:229(para)
msgid ""
"Pawns have the most complex rules of movement: A pawn can move forward one "
"square, if that square is unoccupied. If it has not moved yet, the pawn has "
"the option of moving two squares forward, if both squares in front of the "
"pawn are unoccupied. A pawn cannot move backward. When such an initial two "
"square advance is made that puts that pawn horizontally adjacent to an "
"opponent's pawn, the opponent's pawn can capture that pawn \"en passant\" as "
"if it moved forward only one square rather than two, but only on the "
"immediately subsequent move. Pawns are the only pieces that capture "
"differently than they move. They can capture an enemy piece on either of the "
"two spaces adjacent to the space in front of them (i.e., the two squares "
"diagonally in front of them), but cannot move to these spaces if they are "
"vacant. If a pawn advances all the way to its eighth rank, it is then "
"promoted (converted) to a queen, rook, bishop, or knight of the same color. "
"In practice, the pawn is almost always promoted to a queen."
msgstr ""
"Τα πιόνια έχουν τους πολυπλοκότερους κανόνες δυνατών κινήσεων: ένα πιόνι "
"μπορεί να κινείται προς τα εμπρός ένα τετράγωνο, αν αυτό το τετράγωνο είναι "
"κενό. Στην πρώτη του κίνηση μπορεί να κινηθεί δύο τετράγωνα προς τα εμπρός, "
"αν και τα δύο αυτά τετράγωνα είναι κενά. Ένα πιόνι δεν μπορεί να κινηθεί "
"προς τα πίσω. Αν το πιόνι κινηθεί (στην πρώτη του κίνηση) δύο τετράγωνα προς "
"τα εμπρός και με τον τρόπο αυτό βρεθεί δίπλα (οριζόντια) σε πιόνι του "
"αντιπάλου, τότε μπορεί να αιχμαλωτισθεί από το πιόνι του αντιπάλου, "
"\"en passant\", αλλά μόνο στην αμέσως επόμενη κίνηση του αντιπάλου. Τα πιόνια "
"είναι τα μόνα κομμάτια στο σκάκι που αιχμαλωτίζουν διαφορετικά από ότι "
"κινούνται. Μπορούν να αιχμαλωτίσουν ένα κομμάτι του αντιπάλου σε οποιαδήποτε "
"από τις δύο θέσεις που βρίσκονται δίπλα (οριζόντια) από το τετράγωνο που "
"βρίσκεται εμπρός τους (δηλαδή στα δύο τετράγωνα που βρίσκονται διαγώνια "
"ακριβώς εμπρός τους), αλλά δεν επιτρέπεται να κινηθούν στις θέσεις αυτές, "
"αν είναι κενές. Αν το πιόνι προχωρήσει όλο το διάστημα μέχρι την όγδοη σειρά "
"προάγεται (μετατρέπεται) σε βασίλισσα, πύργο, αξιωματικό ή ίππο του ιδίου "
"χρώματος. Στην πράξη, το πιόνι σχεδόν πάντα προάγεται σε βασίλισσα."

#: C/glchess.xml:236(title)
msgid "Remaining movement rules"
msgstr "Λοιποί κανόνες κινήσεων"

#: C/glchess.xml:237(para)
msgid ""
"With the exception of the knight, pieces cannot jump over each other. One's "
"own pieces (\"friendly pieces\") cannot be passed if they are in the line of "
"movement, and a friendly piece can never replace another friendly piece. "
"Enemy pieces cannot be passed, but they can be \"captured\". When a piece is "
"captured (or taken), the attacking piece replaces the enemy piece on its "
"square (en passant being the only exception). The captured piece is thus "
"removed from the game and may not be returned to play for the remainder of "
"the game. The king cannot be captured, only put in check. If a player is "
"unable to get the king out of check, checkmate results, with the loss of the "
"game."
msgstr ""
"Με εξαίρεση τον ίππο, τα κομμάτια δεν επιτρέπεται να πηδούν πάνω από άλλα "
"κομμάτια. Τα κομμάτια ενός παίκτη δεν μπορούν να περνάνε το ένα πάνω από το "
"άλλο, όταν ένα βρίσκεται στη γραμμή κίνησης του άλλου, και δεν μπορούν να "
"αντικαθιστούν το ένα το άλλο. Τα κομμάτια ενός παίκτη δεν μπορούν να περνάνε "
"πάνω από τα κομμάτια του αντιπάλου, αλλά μπορούν να τα \"αιχμαλωτίζουν\". Όταν "
"ένα κομμάτι αιχμαλωτίζεται, το επιτιθέμενο κομμάτι αντικαθιστά το κομμάτι το "
"εχθρικό κομμάτι στο τετράγωνό του (με εξαίρεση την αιχμαλωσία αντίπαλου "
"κομματιού en passant).  Το αιχμαλωτιζόμενο κομμάτι αποσύρεται από τη σκακιέρα "
"και δεν επιτρέπεται να επιστρέψει για το υπόλοιπο παιχνίδι. Ο βασιλιάς δεν "
"αιχμαλωτίζεται, μόνο τίθεται σε κατάσταση σαχ. Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να "
"βγάλει το βασιλιά του από την κατάσταση σαχ, προκύπτει ματ, και χάνει "
"την παρτίδα." 

#: C/glchess.xml:240(para)
msgid ""
"Chess games do not have to end in checkmate ? either player may resign if "
"the situation looks hopeless. Games also may end in a draw (tie). A draw can "
"occur in several situations, including draw by agreement, stalemate, "
"threefold repetition of a position, the fifty move rule, or a draw by "
"impossibility of checkmate (usually because of insufficient material to "
"checkmate)."
msgstr ""
"Οι παρτίδες σκακιού δεν λήγουν πάντα με ματ. Οποιοσδήποτε "
"παίκτης μπορεί να παραδοθεί, αν η κατάσταση φαίνεται χωρίς ελπίδες να νικήσει. "
"Επίσης μία παρτίδα μπορεί να λήξει με ισοπαλία. Αυτό μπορεί να συμβεί σε "
"διάφορες περιπτώσεις, όπως συμφωνία των παικτών, αδυναμία περαιτέρω κίνησης, "
"τριπλή επανάληψη μίας θέσης, ο κανόνας των πενήντα κινήσεων, ή ισοπαλία λόγω "
"αδυναμίας επίτευξης ματ (συνήθως λόγω μη επαρκών κομματιών για ματ). "

#
#: C/glchess.xml:249(title)
msgid "Chess Engines"
msgstr "Μηχανές παιξίματος σκακιού"

#: C/glchess.xml:251(para)
msgid ""
"glChess should be able to use any Chess Engine Communication Protocol or "
"Universal Chess Interface compatible chess engines, including these chess "
"engines:"
msgstr ""
"Το glChess μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μηχανή παιξίματος "
"σκακιού είναι συμβατή με τα πρωτόκολλα Chess Engine Communication Protocol "
"ή Universal Chess Interface, συμπεριλαμβανομένων και των: "

#: C/glchess.xml:258(para)
msgid "GNUChess"
msgstr "GNUChess"

#: C/glchess.xml:261(para)
msgid "Sjeng"
msgstr "Sjeng"

#: C/glchess.xml:264(para)
msgid "Amy"
msgstr "Amy"

#: C/glchess.xml:267(para)
msgid "Crafty"
msgstr "Crafty"

#: C/glchess.xml:270(para)
msgid "Faile"
msgstr "Faile"

#: C/glchess.xml:273(para)
msgid "Phalanx"
msgstr "Phalanx"

#: C/glchess.xml:276(para)
msgid "Glaurung"
msgstr "Glaurung"

#: C/glchess.xml:279(para)
msgid "HoiChess"
msgstr "HoiChess"

#: C/glchess.xml:282(para)
msgid "Diablo"
msgstr "Diablo"

#: C/glchess.xml:285(para)
msgid "BBChess"
msgstr "BBChess"

#: C/glchess.xml:288(para)
msgid "Fruit"
msgstr "Fruit"

#: C/glchess.xml:291(para)
msgid "Amundsen"
msgstr "Amundsen"

#: C/glchess.xml:299(title)
msgid "Known Bugs and Limitations"
msgstr "Γνωστά σφάλματα και περιορισμοί"

#: C/glchess.xml:303(para)
msgid "There are no documented bugs or limitations in glChess."
msgstr "Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα σφάλματα ή περιορισμοί στο glChess."

#: C/glchess.xml:312(title)
msgid "Authors"
msgstr "Συγγραφείς"

#: C/glchess.xml:313(para)
msgid ""
"<application>glChess</application> was written by Robert Ancell, and is now "
"maintained in gnome-games. To report a bug or make a suggestion regarding "
"this application or this manual, follow the directions in this <ulink url="
"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
msgstr ""
"Η εφαρμογή <application>glChess</application> γράφτηκε από τον Robert Ancell, "
"και τώρα περιλαμβάνεται στη συλλογή παιχνιδιών του Gnome (gnome-games`)."
"Για να αναφέρετε ένα σφάλμα ή να κάνετε μια πρόταση σχετικά με αυτή την εφαρμογή "
"ή αυτή την τεκμηρίωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το "
"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">έγγραφο</ulink>."

#: C/glchess.xml:337(title)
msgid "License"
msgstr "Άδεια χρήσης"

#: C/glchess.xml:338(para)
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as "
"published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, "
"or (at your option) any later version."
msgstr ""
"Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείτε να το αναδιανέμετε ή/"
"και να το τροποποιείτε μέσω των όρων της GNU General Public License όπως "
"αυτή δημοσιεύτηκε από το  Free Software Foundation, έκδοση 2, ή "
"(προαιρετικά) οποιαδήποτε νεότερη έκδοση.\n"

#: C/glchess.xml:345(para)
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public "
"License</citetitle> for more details."
msgstr ""
"Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ "
"ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ - χωρίς ακόμη και την έμμεση εγγύηση "
"ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε για "
"περισσότερες λεπτομέρειες την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General "
"Public License)."

#: C/glchess.xml:351(para)
msgid ""
"A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included "
"as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also "
"obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from "
"the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://"
"www.fsf.org\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free "
"Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 "
"<city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
"postcode><country>USA</country></address>"
msgstr ""
"Αντίγραφο της <citetitle>Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU</citetitle> υπάρχει "
"ως παράρτημα στο <citetitle>Εγχειρίδιο χρήσης του GNOME</citetitle>. Μπορείτε "
"επίσης να αποκτήσετε ένα αντίγραφό της από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού "
"(Free Software Foundation) επισκεπτόμενοι την <ulink type=\"http\" "
"url=\"http://www.fsf.org\">ιστοσελίδα τους</ulink> ή γράφοντας στη διεύθυνση "
"<address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> "
"- Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
"postcode><country>USA</country></address>."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: C/glchess.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Greek translation team <i18ngr at lists.hellug.gr>, 2007."


More information about the I18ngr mailing list