Μονοτονικό σε GTK+ εφαρμογές, αναθεώρηση πολυτονικού (Ήταν: Re: [I18NGR] Re: Problhmata pera apo thn anw teleia)

Πιστιόλης Κωνσταντίνος pistiolis at ts.sch.gr
Tue Jul 5 20:42:36 EEST 2005


Επισυνάπτω τα αρχεία
/usr/X11R6/lib/X11/locale/el_GR.UTF-8/Compose
/etc/X11/xkb/symbols/pc/el
που περιέχουν την προτεινόμενη διάταξη πολυτονικών υπο το όνομα
el(monopolytonic) ταυτόχρονα με την υπάρχουσα el(polytonic).

Για να τη δοκιμάσετε αντικαταστήστε τα εν λόγω αρχεία (οι διαδρομές
δίσκου είναι για debian sarge) και δώστε σε ένα τερματικό
setxkbmap "us,el(monopolytonic)" για τη νέα διάταξη
[ή "us,el(polytonic)" για την παλιά διάταξη]

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σχετική γραμμή στο symbols.dir
--p----- a---g--- el(monopolytonic)
και ένα <variant> <name>monopolytonic</name>.....</variant> στο xfree86.xml
(κατ' αντιγραφή των άλλων variants) για να γίνεται προσθήκη κανονικά από
το γραφικό περιβάλλον.

Νεκρά πλήκτρα
-------------
;:	οξεία, διαλυτικά
[{  περισπωμένη, υπογεγραμμένη
'"	ψιλή, δασεία
/?	βαρεία, ?
]}	μακρό, βραχύ

Για ευκολία στην εισαγωγή συμβόλων
----------------------------------
Με <νεκρό πλήκτρο> και <διάστημα> -> το τονικό σύμβολο ενώ με δύο φορές
το νεκρό πλήκτρο βγαίνει το κανονικό (λατινικό) σύμβολο πχ.
" <κενό> -> χαρακτήρας δασεία
" "   -> χαρακτήρας "
Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το πολυτονικό 
πληκτρολόγιο
και να γράφει και τα σύμβολα (που υπάρχουν και στο μονοτονικό) χωρίς να
γυρίζει συνέχεια σε αγγλικά

Επιπλέον σύμβολα-γράμματα ελληνικών
-----------------------------------
τόνος + πΠ -> μικρό-κεφαλαίο σαμπί
τόνος + κΚ ->  -  -  -  κόππα
τόνος + ρΡ ->  -  -  -  αρχαϊκό κόππα (μοιάζει με το Q και το P)
τόνος + φΦ ->  -  -  -  δίγαμμα
τόνος + σΣ ->  -  -  -  στ
τόνος + γΓ -> Γιοτ (αυτό δεν έχει μικρό και κεφαλαίο)
τόνος + qQ -> δεξιά και αριστερή κεραία (αριθμητικό σύμβολο). Έβαλα
        τις κεραίες εδώ κι όχι το αρχαϊκό κόππα, γιατί το πλήκτρο qQ
        στο ελληνικό πληκτρολόγιο δεν πρέπει να συμπεριφέρεται ως 
γράμμα
        και το αρχαϊκό κόππα μοιάζει αρκετά με το Ρ


Παρατηρήσεις
------------
1) το πληκτρολόγιο μπορεί να το χρησιμοποιήσει άνετα κάποιος που έχει 
συνηθίσει
με γραφομηχανή, windows, magenta. Τα βασικά πλήκτρα (ψιλή,δασεία, οξεία,
περισπωμένη, διαλυτικά) είναι στην ίδια θέση εκτός από τη βαρεία που είναι
συνήθως στο ] αλλά την έβαλα στο / που είναι πιο βολικό (και η θέση είναι
τώρα άδεια). Σε όλα τα ανωτέρω πληκτρολόγια το /? έχει τους συνδυασμούς
ψιλή-οξεία, δασεία-οξεία, αλλά είναι πολύ εύκολο (και καλύτερο) να μάθει
κάποιος να πατήσει <ψιλή> + <οξεία> + φωνήεν για το ίδιο αποτέλεσμα, αφού
τα βασικά πλήκτρα έχουν την ίδια θέση.
Αντίθετα, στο τρέχον el(polytonic δεν ισχύει αυτός, οπότε κάποιος πρέπει
να ξαναμάθει όλα τα πλήκτρα
2) Είναι συμβατό με το μονοτονικό στον τόνο και τα διαλυτικά
3) Τα αριθμητικά σύμβολα είναι διαθέσιμα και στη μονοτονική διάταξη,
(This is a bug, not a feature). Δυστυχώς το Compose αρχείο είναι κοινό
για όλες τις μορφές της διάταξης και δεν ξέρω κανένα τρόπο να περιορίσω
κάποιους συνδυασμούς σε ένα μόνο variant. Μήπως ξέρει κανείς πως γίνεται;
Πάντως δεν είναι κι άσχημα έτσι, αν σκεφτεί κανείς ότι τα αριθμητικά 
σύμβολα
ανήκουν στα βασικά ελληνικά κι όχι στα εκτεταμένα (πολυτονικές 
προσυνθέσεις)

Ερωτήσεις
1) Δεν είναι καλύτερα να βγαίνουν τα αριθμητικά σύμβολα και στο μονοτονικό
πληκτρολόγιο, όταν έχουμε el_GR.UTF-8;
2) πού θα βρώ documentation για το Compose;

Καλή διασκέδαση με τα πολυτονικά.

> Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα
> εντολών (script) του Βασίλη
> για την αυτόματη παραγωγή των αρχείων για το X.org και το GNOME. Οπότε
Όσον αφορά το πολυτονικά σύμβολα πάντως, δε θέλουμε να προσθέσουμε κάτι
στο Compose αρχείο. Μόνο σε σχέση με τους ελληνικούς αριθμούς, πράγμα που
είναι μερικές γραμμές και θα μπεί ούτως ή άλλως με το χέρι.
Άρα το σκριπτάκι του Βασίλη ίσως θα πρέπει να τροποποιηθεί μόνο για το gtk+

Κώστας
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Compose_el at 3-6-05.tgz
Type: application/x-gzip
Size: 12393 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20050705/8f5e73da/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list