Θέμα: [I18NGR] Fwd: [kde-i18n-el] Ερώτηση για Gnome: Σκουπίδια ή Απορρίματα ?

Nikos Charonitakis frolix68 at yahoo.gr
Tue Jul 5 16:41:52 EEST 2005


--- Spiros Georgaras <sngeorgaras at otenet.gr> έγραψε:

> 
> 
> ----------  Forwarded Message  ----------
> 
> Subject: [kde-i18n-el] Σκουπίδια ή Απορρίματα ?
> Date: Monday 4 July 2005 12:30
> From: Nick Niktaris <niktaris at freemail.gr>
> To: kde-i18n-el <kde-i18n-el at kde.org>
> 
> Ένα από πράγματα που μου έκανε εντύπωση όταν έδειξα
> σε δύο φίλους το
> Knoppel 0.6 που έχει τις μεταφράσεις του KDE 3.4.1
> είναι ότι και οι
> δύο το πρώτο πράγμα που με ρώτησαν είναι  γιατί το
> Trash το ονομάζουμε
>  "Σκουπίδια" και όχι "Απορρίμματα". Ξαφνιάστηκα
> είναι η αλήθεια και
>  δεσμευτικά να ρωτήσω τους πιο ειδικούς για αυτό.
> (Πράγμα που κάνω τώρα :)).
>  Όχι ότι το θεωρούν λάθος κτλ αλλά το Απορρίμματα
> λένε "ακούγεται" καλύτερα.
>  Τι λέτε ?
> 
> Νίκος
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> kde-i18n-el mailing list
> kde-i18n-el at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-i18n-el
> 
>
-------------------------------------------------------
> 
> Το προοθώ στη λίστα i18ngr, γιατί αυτή είναι είναι η
> κατάλληλη για τέτοιου 
> είδους συζητήσεις...
> 
> Προσωπικά δε θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω αυτή
> την αλλαγή. Θα έλεγα μάλιστα 
> ότι μου αρέσει περισσότερο το 'Απορρίματα'.
> 
> Θα ήθελα να ρωτήσω πως αποδίδεται το 'Trash' στο
> Gnome, ώστε να μην 
> δημιουργήσουμε σύγκρουση αποδόσεων μεταξύ των δύο
> έργων. Επίσης σε άλλα έργα 
> εξελληνισμού;

στο GNOME χρησιμοπούμε τα "απορίμματα"
 
> 
> Σπύρος
> 
> 	

	
		
___________________________________________________________ 
Χρησιμοποιείτε Yahoo!; 
Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύματα (spam); Το Yahoo! Mail 
διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών 
μηνυμάτων http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
More information about the I18ngr mailing list