Θέμα: [I18NGR] Fwd: [kde-i18n-el] Ερώτηση για Gnome: Σκουπίδια ή Απορρίματα ?

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Thu Jul 7 02:20:04 EEST 2005


Nikos Charonitakis [05/07/2005]:

> στο GNOME χρησιμοπούμε τα "απορίμματα"

Με δύο ρο όμως, "απορρίμματα".

   1 απορρίμματα . Δείτε επίσης: cultch - garbage - litter - refuse - trash
   2 απορρίμματα νοικοκυριού household refuse. Δείτε επίσης: refuse
   3  απορρίμματα/σκουπίδια  νοικοκυριού  household refuse. Δείτε επίσης:
   household
[ http://www.in.gr/dictionary/lookup.asp?Word=απορρίμματα ]
More information about the I18ngr mailing list