Μετάφραση νοπέρνικου

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Sun Feb 27 16:02:43 EET 2005


On Κυριακή 27 Φεβρουάριος 2005 16:07, Socrates VAVILIS wrote:
> 1 panning: γλυστριμα?

... no se!

> 2 crosshair :σταυρωτος κερσορας/δρομεας

δείκτης απλώς; ή στοχαστρο (που άλλωστε αυτό σημαίνει)

> 3 viewport: πεδιο/ζωνη εμφανισης?

πεδίο όρασης
στην πληροφορική έχει ακριβώς την ίδια έννοια με την οπτική, Field of 
View, αφού υπάρχει μια συνολική εικόνα από την οποία περιορίζουμε σε 
κάποιο υποσύνολο (π.χ. ένα παράθυρο).

> 5 slider:  κερσορας(?)

κανόνας; (από τα μαθητικά μου χρόνια με τους χάρακες και τους 
λογαριθμικούς κανόνες :-)

> 6 radio button: κουμπι πολλαπλων επιλογών?

πολλαπλών σίγουρα όχι, γιατί τα radio buttons εξ ορισμού επιτρέπουν 
μόνο μία από τις δυνατές επιλογές.
θα έλεγα καλύτερα κουμπί αμοιβαία αποκλειώμενων επιλογών ή 
αλληλοαποκλειώμενων επιλογών. Χμ, αναρωτιέμαι πως το μεταφράζουν στο 
GNOME/KDE...More information about the I18ngr mailing list