Μετάφραση νοπέρνικου

Socrates VAVILIS s_vavilis at yahoo.fr
Sun Feb 27 16:07:32 EET 2005


1 panning: γλυστριμα?
2 crosshair :σταυρωτος κερσορας/δρομεας
3 viewport: πεδιο/ζωνη εμφανισης?
5 slider:  κερσορας(?)
6 radio button: κουμπι πολλαπλων επιλογών?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20050227/ec257b8a/attachment.htm>


More information about the I18ngr mailing list