Μεταφραση afbackup, apt-listchanges, ΑΙΜΕ

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Thu Feb 24 23:32:05 EET 2005


On Πέμπτη 24 Φεβρουάριος 2005 23:20, Socrates VAVILIS wrote:
> Iδεες για τους παρακάτω όρους?
> Πρόκειται για τα
> &.afbackup
> afbackup is a client-server backup system allowing many
> workstations to backup to a central server (simultaneously or
> serially). Backups can be started remotely from the server or via
> cron jobs on the the clients.
>
> 1.fault= σφάλμα
> 2.Cartridge=ταινία, κασσέτα (όπως το tape?) ή φυσσίγγιο
> 3.Trying to continue... (αναφορά σε receiving from server):
> Προσπάθεια να συνεχιστεί η διεργασία....
> 4.Remote process exited with status %d, but produced no
> output.\n>>Η απομακρυσμένη διεργασία τερματίστικε σε κατάσταση %d,
> χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.\n

θα έλεγα 'χωρίς έξοδο'

> 5. inconsistencies (in the cartridge database) = ασυνέπειες στη
> βάση δεδομένων ταινίας

_της_ ταινίας (φαντάζομαι εννοεί μια συγκεκριμένη ταινία και όχι όλες

> 6. pattern= πρωτότυπο (in  For pattern replacements see

μοτίβο? παράσταση? κανονική παράσταση?

> Changer-Configuration-File (18).)
> 7. poll/polling  a msg from the server= εξ'αγω μνμα
> 8. backslah=sequences = ακολουθίες-backslah
> 9. save mode- ασφαλής λειτουργία ?

save ή safe? αν είναι save θα έλεγα 'λειτουργία αποθήκευσης' ή κάτι 
τέτοιο...

> 10. attribute: ιδιοχαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικό στοιχείο?

Ιδιότητα, δε νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Είναι ήδη ευρέως 
χρησιμοποιούμενο.

> 11. raw-devices=συσκευές ???

μη επεξεργασμένες/ανεπεξέργαστες/ακατέργαστες μονάδες ? (σε σχέση με 
όλες τις υπόλοιπες που περνάνε κάποιου είδους επεξεργασία μέχρι τον 
τελικό χρήστη)

> -------------
> Τέλος κλείνω με ορισμένες παρατηρήσεις
> List something,listing something=  συγκαταριθμίζω ?

απλώς λίστα? :-)
>
> AIME : Advanced Interactive *Mudding* Environment: A MUD/Multi-user
> participatory environment server with a built-in builder port for
> straight-forward world creation, an online interpreted scripting
> engine for game logic, and an extremely flexible track-based
> level/quest/profession system.
>
> ΑΙΜΕ: Προχωρημένο Αμφίδρομο Περιβάλλον ανάπτυξης (development?)
> Διαλόγου πολλαπλών χρηστών (MUD).
> mudding, mud: μαλλον ειναι multi user dialog: Διαλογος πολλαπλων
> χρηστών......

αν δε με απατά η μνήμη μου Multi User Dungeon, τα πρώτα πραγματικά 
multi user παιχνίδια  RPG. Οπότε το συγκεκριμένο περιβάλλον είναι 
ένας server για φιλοξενία τέτοιων παιχνιδών. Καλύτερα άσε το 
αμετάφραστο. Γενικά δεν είμαι υπέρ της μετάφρασης ακρωνύμιων ειδικά 
στην πληροφορική. Εξήγησέ το αν θες αλλά μη το μεταφράζεις.

> deaomonizing mud: ολα τα λεφτα στη πιστα. Μονο με δαιμονες δεν εχει
> σχεση! στο ΕΛΛΑΚ το μεταφραζουν σα Δαιμονα (there s a poetic point
> of view;)) ενω ειναι το ακρωνυμο του Disk And Execution MONitor: Το
> " γίνεται παρακολούθηση Δίσκου και Εκτέλεσης του MUD" στέκει?

'Παρακολούθηση Δίσκου και Κατάστασης του MUD'?


More information about the I18ngr mailing list