Μεταφραση afbackup, apt-listchanges, ΑΙΜΕ

Socrates VAVILIS s_vavilis at yahoo.fr
Thu Feb 24 23:20:46 EET 2005


Iδεες για τους παρακάτω όρους?
Πρόκειται για τα
&.afbackup
afbackup is a client-server backup system allowing many workstations to 
backup to a central server (simultaneously or serially). Backups can be 
started remotely from the server or via cron jobs on the the clients.

1.fault= σφάλμα
2.Cartridge=ταινία, κασσέτα (όπως το tape?) ή φυσσίγγιο
3.Trying to continue... (αναφορά σε receiving from server): Προσπάθεια 
να συνεχιστεί η διεργασία....
4.Remote process exited with status %d, but produced no output.\n>>Η 
απομακρυσμένη διεργασία τερματίστικε σε κατάσταση %d, χωρίς όμως κανένα 
αποτέλεσμα.\n
5. inconsistencies (in the cartridge database) = ασυνέπειες στη βάση 
δεδομένων ταινίας
6. pattern= πρωτότυπο (in  For pattern replacements see 
Changer-Configuration-File (18).)
7. poll/polling  a msg from the server= εξ'αγω μνμα
8. backslah=sequences = ακολουθίες-backslah
9. save mode- ασφαλής λειτουργία ?
10. attribute: ιδιοχαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικό στοιχείο?
11. raw-devices=συσκευές ???
-------------
Τέλος κλείνω με ορισμένες παρατηρήσεις
List something,listing something=  συγκαταριθμίζω ?
 
AIME : Advanced Interactive *Mudding* Environment: A MUD/Multi-user 
participatory environment server with a built-in builder port for 
straight-forward world creation, an online interpreted scripting engine 
for game logic, and an extremely flexible track-based 
level/quest/profession system.

ΑΙΜΕ: Προχωρημένο Αμφίδρομο Περιβάλλον ανάπτυξης (development?) Διαλόγου 
πολλαπλών χρηστών (MUD).
mudding, mud: μαλλον ειναι multi user dialog: Διαλογος πολλαπλων 
χρηστών......

deaomonizing mud: ολα τα λεφτα στη πιστα. Μονο με δαιμονες δεν εχει σχεση!
στο ΕΛΛΑΚ το μεταφραζουν σα Δαιμονα (there s a poetic point of view;)) 
ενω ειναι το ακρωνυμο του Disk And Execution MONitor: Το " γίνεται 
παρακολούθηση Δίσκου και Εκτέλεσης του MUD" στέκει?
Παναγιώτης
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20050224/c0bb2b51/attachment.htm>


More information about the I18ngr mailing list