Μετάφραση cadaver προς ανάγνωση.....

Socrates VAVILIS s_vavilis at yahoo.fr
Sun Feb 20 18:29:15 EET 2005


Τo cadaver είναι ενας πελάτης του Webdav (Δανεμιμένη συγγραφή web!)  με 
λειτουργία  γραμμής εντολών για Unix. Χρησιμευει για λήψη καταλόγων 
(direcrtories) , εμφάνιση στην οθόνη, λειτουργίες namespace (move/copy), 
δημιουργία και αφαίρεση συλλογής, και κλείσιμο των λειτουργιων με κλειδί.
περισσότερα σε : http://www.webdav.org/cadaver/
(Αν κάποιος γνωριζει καποιο κειμενο με specs στα ελληνικα/προσπαθεια 
εξελληνισμού των όρων, ας στελει  το  link.)
 
Κατα τη μετάφραση, οι παρακατω όροι ίσως εχουν προβληματική απόδοση (ή 
περισσότερες από μία δόκιμες αποδόσεις)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τα σχόλια  και τις προτάσεις σας .
Παναγιώτης
----------------------------------------
Pager: = πρόγραμμα στιγμιαίας επικοινωνίας (Instant messaging program) ή 
προγραμμα επεξεργασίας σελίδων?
steal=συγκάλυψη (πχ κλειδώματος): απ' οτι κατάλαβα σημαινει " κλέψιμο" 
ενός αντικειμένου απο κάπου για να τοποθετηθεί αλλού....ισως " 
υποκλοπη"  ειναι πιο δοκιμο
Time out: τέλος χρόνου, χρονος διακοπης ή χρόνος λήξης ?
Lock: μηχανισμός κλειδώματος ή κλείδωμα?
source-destination: το ζευγάρι στο αρχειο σημαίνει source directory 
/destination directory-> πηγαίος(αρχικός) κατάλογος/προορισμός ή 
πηγή/προορισμός?
Could not access %s = 1. Αδυναμία πρόσβασης se %s, 2. Ειναι αδυνατη η 
προσβαση στο %s
not WebDAV-enable= μη ενεργοποιημενο απο το webdav?
parse(verb) = ( phrases generated by the language definition system- the 
parts of speech of a sentence) κάνω συντακτική ανάλυση?
connection timed out.= η συνδεση διακόπηκε προσωρινά
 Could not spawn pager `%s': το πρόγραμμα στιγμιαίων μηνυμάτων `%s'δεν 
είχε αποτέλεσμα  /επέφερε τους καρπούς του?
(απο spawn: αβγατιζω,ωοτοκω, αυγο ψαριου/βατραχου, μυκήλιο(ν) (μύκητα))
Forking the ls= διακλάδωση/διχάλωση του ls?
remote= απόμερος/απομακρυσμένος?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20050220/7a403b86/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cadaver_0.22.2-1_cadaver.el.po.tar.gz
Type: application/x-tar
Size: 7700 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20050220/7a403b86/attachment.tar>


More information about the I18ngr mailing list