Γλώσσες

Andreas Vlachos rideronthestorm98 at yahoo.com
Thu Sep 2 01:38:26 EEST 2004


Nikos Charonitakis wrote:

>Κάνω ένα ξεκαθάρισμα μεταφράσεων για το Gnome και 
>
>συναντάω μεταξύ άλλων μεταφράσεις γλωσσών όπως: "Ελληνική","Ελληνικά"
>
>"Γαλλική","Γαλλικά"
>
>πχ σε ερώτηση "επιλογή γλώσσας για το σύστημα"
>
>ή σε ερώτηση "επιλογή γλώσσας".
>
>Πιό είναι το σωστότερο;
>
> 
>  
>
Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστότερο ή όχι, αλλά το "Ελληνική", 
"Γαλλική" κτλ. μου ακούγονται καλύτερα, καθώς πρόκειται για "Έλληνική 
γλώσσα¨, κ.ο.κ. Τα "Ελληνικά", "Γαλλικά" μου φαίνεται ότι αναφέρεται στα 
γράμματα, δηλ. "Ελληνικά γράμματα", κ.ο.κ.

Ανδρέας
More information about the I18ngr mailing list