Γλώσσες

Dimitris Glezos glezos at ceid.upatras.gr
Thu Sep 2 02:32:06 EEST 2004


Nikos Charonitakis wrote:

>Κάνω ένα ξεκαθάρισμα μεταφράσεων για το Gnome και 
>συναντάω μεταξύ άλλων μεταφράσεις γλωσσών όπως: "Ελληνική","Ελληνικά"
>"Γαλλική","Γαλλικά"
>πχ σε ερώτηση "επιλογή γλώσσας για το σύστημα"
>ή σε ερώτηση "επιλογή γλώσσας".
>Πιό είναι το σωστότερο;
>  

Αν και στην ερώτηση "Επιλογή γλώσσας" το ορθόν είναι "ελληνική", είναι
πιο συνηθισμένο, όμορφο και λογικό να επιλέγει κανείς "ελληνικά". Στα
φροντιστήρια ξένων γλωσσών διδάσκουν γαλλικά, αγγλικά κλπ..

- Τι γλώσσα μιλάς;
- Ελληνικά.

=)


-- 
Dimitris Glezos
Jabber ID: subbie at jabber.org, PGP: 0xA5A04C3B
http://dimitris.glezos.com/

"He who gives up functionality for ease of use
loses both and deserves neither." (Anonymous)
-- 
More information about the I18ngr mailing list