Γλώσσες

Nikos Charonitakis frolix68 at yahoo.gr
Wed Sep 1 23:01:57 EEST 2004


Κάνω ένα ξεκαθάρισμα μεταφράσεων για το Gnome και 
συναντάω μεταξύ άλλων μεταφράσεις γλωσσών όπως: "Ελληνική","Ελληνικά"
"Γαλλική","Γαλλικά"
πχ σε ερώτηση "επιλογή γλώσσας για το σύστημα"
ή σε ερώτηση "επιλογή γλώσσας".
Πιό είναι το σωστότερο;
 
More information about the I18ngr mailing list