Μετάφραση kopete: μέχρι τώρα

P. Christeas p_christ at hol.gr
Sun May 30 20:04:07 EEST 2004


Στις Παρ 28 Μαι 2004 5:28 μμ, ο/η Τα πάντα ρει έγραψε:
> > Στέλνω το αρχείο της μετάφρασης όπως έχει μέχρι τώρα σε εμένα.
>
> Επισυνάπτω μερικές προτάσεις για αλλαγές

Το αρχείο (με τις αλλαγές αυτές) τώρα έχει:
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kopete.po.gz
Type: application/x-gzip
Size: 76632 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040530/d53380be/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list