Μετάφραση kopete: μέχρι τώρα

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Sat May 29 19:12:49 EEST 2004


Το μήνυμα
	msgstr "(Επαν)αποστοή Εξουσιοδότησης Προς"

να γίνει
	msgstr "(Επαν)αποστολή Εξουσιοδότησης Προς"
More information about the I18ngr mailing list