Μετάφραση kopete: μέχρι τώρα

P. Christeas p_christ at hol.gr
Sun May 23 15:11:17 EEST 2004


Στέλνω το αρχείο της μετάφρασης όπως έχει μέχρι τώρα σε εμένα.
Έκανα μία πρόχειρη εισαγωγή και της δουλειάς του Φάνη (αυτό είναι το μικρό 
σου; ), αλλά πρέπει να εμφανίζονται ως fuzzy αυτά. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kopete.po
Type: application/x-gettext
Size: 335036 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040523/668d47f8/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list