Βοήθεια

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Thu May 20 12:56:26 EEST 2004


> Πως μεταφράζω το παρακάτω:
> Pass phrase
> Ως "Συνθηματική φράση"
> Υπάρζει καλύτερη πρόταση;

"Συνθηματικό" ή "φράση-κλειδί" ανάλογα με τα συμφραζόμενα...
More information about the I18ngr mailing list