Μετάφραση kopete: μέχρι τώρα

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Fri May 28 17:28:43 EEST 2004


> Στέλνω το αρχείο της μετάφρασης όπως έχει μέχρι τώρα σε εμένα.

Επισυνάπτω μερικές προτάσεις για αλλαγές
-------------- next part --------------
--- kopete.po	2004-05-28 13:19:13.000000000 +0000
+++ kopete.po.new	2004-05-28 14:27:02.000000000 +0000
@@ -177,7 +177,7 @@
 #: protocols/irc/ircprotocol.cpp:78 protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:75
 #: protocols/msn/msnprotocol.cpp:52
 msgid "Connecting"
-msgstr "Σύνδέεται"
+msgstr "Συνδέεται"
 
 #: libkopete/kopetemetacontact.cpp:398 libkopete/kopeteonlinestatus.cpp:92
 #: protocols/gadu/gaduprotocol.cpp:52 protocols/gadu/gaduprotocol.cpp:54
@@ -218,7 +218,7 @@
 "this protocol.\n"
 "Please copy this file to your computer and try again."
 msgstr ""
-"Δυστυχώς η αποστολή αρχείων που δεν βρίσκονται τοπικά δεν υποστηρίζεται ακόμη από αυτό το πρωτόκολο.\n"
+"Δυστυχώς η αποστολή αρχείων που δεν βρίσκονται τοπικά δεν υποστηρίζεται ακόμη από αυτό το πρωτόκολλο.\n"
 "Παρακαλώ αντιγράψτε το αρχείο σε αυτόν τον υπολογιστή και στείλτε το από εδώ."
 
 #: libkopete/tests/kopetepasswordtest.cpp:35
@@ -302,7 +302,7 @@
 msgid ""
 "<qt>Unable to download the requested file;<br>please check that address %1 "
 "is correct.</qt>"
-msgstr "<qt>Δεν μπορώ να κατεβάσω το αρχείο.<br>Παρακαλώ βεβαιωθείτε οτι η διεύθυνση %1 είναι σωστή.<br></qt>"
+msgstr "<qt>Δεν μπορώ να κατεβάσω το αρχείο.<br>Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση %1 είναι σωστή.<br></qt>"
 
 #: libkopete/kopetenotifyclient.cpp:99 libkopete/kopetenotifyclient.cpp:112
 #: libkopete/kopetenotifyclient.cpp:135
@@ -320,7 +320,7 @@
 "This user is not reachable at the moment. Please make sure you are connected "
 "and using a protocol that supports offline sending, or wait until this user "
 "comes online."
-msgstr "Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον συγκεκριμένο χρήστη,αυτή την στιγμή.Παρακαλούμε βεβεωθήτε οτι είστε συνδεδεμένος/η και χρησιμοποιήτε κάποιο πρωτόκολο που υποστηρίζει απόστολη μηνυμάτων σε μη συνδεδεμένους χρήστες, ή περιμένετε μέχρι να συνδεθεί ο χρήστης."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον συγκεκριμένο χρήστη,αυτή την στιγμή.Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένος/η και χρησιμοποιείτε κάποιο πρωτόκολλο που υποστηρίζει αποστολή μηνυμάτων σε μη συνδεδεμένους χρήστες, ή περιμένετε μέχρι να συνδεθεί ο χρήστης."
 
 #: libkopete/kopetecontact.cpp:471 libkopete/kopetemetacontact.cpp:266
 #: libkopete/kopetemetacontact.cpp:284
@@ -330,7 +330,7 @@
 #: libkopete/kopetemetacontact.cpp:401 protocols/irc/ircprotocol.cpp:81
 #: protocols/msn/msnprotocol.cpp:51
 msgid "Status not available"
-msgstr "Η κατάσταση δεν είναι διαθέσημη"
+msgstr "Η κατάσταση δεν είναι διαθέσιμη"
 
 #: libkopete/kopetetask.cpp:32
 #, fuzzy
@@ -487,7 +487,7 @@
 msgid ""
 "This user is not reachable at the moment. Please try a protocol that "
 "supports offline sending, or wait until this user comes online."
-msgstr "Ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος τώρα. Παρακαλώ προσπαθήστε με ένα πρωτόκολο που να υποστηρίζει αποστολή χωρίς σύνδεση (του άλλου) ή περιμένετε μέχρι να συνδεθεί."
+msgstr "Ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος τώρα. Παρακαλώ προσπαθήστε με ένα πρωτόκολλο που να υποστηρίζει αποστολή χωρίς σύνδεση (του άλλου) ή περιμένετε μέχρι να συνδεθεί."
 
 #: libkopete/kopetecontact.cpp:657
 msgid ""
@@ -597,7 +597,7 @@
 "_n: \"%1\" requires at least %n argument.\n"
 "\"%1\" requires at least %n arguments."
 msgstr ""
-"_n: \"%1\" απαιτεί τουλάχιστον %n παραμέτρο.\n"
+"_n: \"%1\" απαιτεί τουλάχιστον %n παράμετρο.\n"
 "\"%1\" απαιτεί τουλάχιστον %n παραμέτρους."
 
 #: libkopete/private/kopetecommand.cpp:79
@@ -850,7 +850,7 @@
 #: kopete/kopetewindow.cpp:195
 #, fuzzy
 msgid "Read the next pending message"
-msgstr "Ανάγνωση του επόμενου μηνύματος που εκρεμεί"
+msgstr "Ανάγνωση του επόμενου μηνύματος που εκκρεμεί"
 
 #: kopete/kopetewindow.cpp:198
 #, fuzzy
@@ -1131,7 +1131,7 @@
 #: kopete/config/accounts/kopeteaccountconfig.cpp:232
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to remove the account \"%1\"?"
-msgstr "Είστε σίγουρος/η οτι θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό \"%1\";"
+msgstr "Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό \"%1\";"
 
 #: kopete/config/accounts/kopeteaccountconfig.cpp:233
 #, fuzzy
@@ -1141,7 +1141,7 @@
 #: kopete/config/accounts/addaccountwizard.cpp:202
 #, fuzzy
 msgid "This protocol does not currently support adding accounts."
-msgstr "Το πρωτόκολο αυτό,προς το παρόν ,δεν υποστηρίζει την προσθήκη λογαριασμών."
+msgstr "Το πρωτόκολλο αυτό,προς το παρόν ,δεν υποστηρίζει την προσθήκη λογαριασμών."
 
 #: kopete/config/accounts/addaccountwizard.cpp:203
 #: kopete/config/accounts/addaccountwizard.cpp:216
@@ -1218,12 +1218,12 @@
 #: kopete/config/appearance/appearanceconfig.cpp:507
 #, fuzzy
 msgid "Enter the name of the new style:"
-msgstr "Εισαγετε το όνομα του νέου στυλ:"
+msgstr "Εισάγετε το όνομα του νέου στυλ:"
 
 #: kopete/config/appearance/appearanceconfig.cpp:519
 #, fuzzy
 msgid "Please select a style to copy."
-msgstr "Παρακαλούμε επιλέξτε ενα στυλ για αντιγραφή"
+msgstr "Παρακαλούμε επιλέξτε ένα στυλ για αντιγραφή"
 
 #: kopete/config/appearance/appearanceconfig.cpp:519
 #, fuzzy
@@ -1233,7 +1233,7 @@
 #: kopete/config/appearance/appearanceconfig.cpp:538
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete the style \"%1\"?"
-msgstr "Είστε σίγουρος/η οτι θέλετε να διαγράψετε το στυλ \"%1\";"
+msgstr "Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να διαγράψετε το στυλ \"%1\";"
 
 #: kopete/config/appearance/appearanceconfig.cpp:540
 #, fuzzy
@@ -1346,7 +1346,7 @@
 msgid ""
 "An external application has attempted to add a contact using the %1 "
 "protocol, which either does not exist or is not loaded."
-msgstr "Μια εξωτερική εφρμογή δοκίμασε να προσθέσει έναν σύνδεσμο χρησιμοποιώντας το προτόκολο %1 , που είτε δεν υπάρχει είτε δεν είναι φορτομένο."
+msgstr "Μια εξωτερική εφαρμογή δοκίμασε να προσθέσει έναν σύνδεσμο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο %1 , που είτε δεν υπάρχει είτε δεν είναι φορτωμένο."
 
 #: kopete/kopeteiface.cpp:155
 #, fuzzy
@@ -1503,19 +1503,19 @@
 msgid ""
 "<qt>Are you sure you want to remove the group <b>%1</b> and all contacts "
 "that are contained within it?</qt>"
-msgstr "<qt>Είστε σίγουρος/η οτι θέλετε να αφαιρέσετε την ομάδα <b>%1</b> και όλους τους συνδέσμους που περιέχει;</qt>"
+msgstr "<qt>Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να αφαιρέσετε την ομάδα <b>%1</b> και όλους τους συνδέσμους που περιέχει;</qt>"
 
 #: kopete/contactlist/kopetecontactlistview.cpp:1608
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to remove these contacts from your contact list?"
-msgstr "Είστε σίγουρος/η οτι θέλετε να αφαιρέσετε αυτούς τους συνδέσμους από την λίστα σας;"
+msgstr "Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να αφαιρέσετε αυτούς τους συνδέσμους από την λίστα σας;"
 
 #: kopete/contactlist/kopetecontactlistview.cpp:1610
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove these groups and contacts from your contact "
 "list?"
-msgstr "Είστε σίγουρος/η οτι θέλετε να αφαιρέσετε αυτές τις ομάδες και τους συνδέσμους από την λίστα σας;"
+msgstr "Είστε σίγουρος/η ότι θέλετε να αφαιρέσετε αυτές τις ομάδες και τους συνδέσμους από την λίστα σας;"
 
 #: kopete/contactlist/kopetecontactlistview.cpp:1691
 #, fuzzy
@@ -1737,7 +1737,7 @@
 #: kopete/chatwindow/kopeteemailwindow.cpp:597
 #, fuzzy
 msgid "Unread Message"
-msgstr "Αδιάβαστo Μήνυμα"
+msgstr "Αδιάβαστο Μήνυμα"
 
 #: kopete/chatwindow/chatview.cpp:419
 #: kopete/chatwindow/kopeteemailwindow.cpp:603
@@ -1830,7 +1830,7 @@
 #: kopete/chatwindow/kopeteviewmanager.cpp:204
 #, fuzzy
 msgid "<qt>Incoming message from %1<br>\"%2\"</qt>"
-msgstr "<qt>Είσερχόμενο μήνυμα από %1<br>\"%2\"</qt>"
+msgstr "<qt>Εισερχόμενο μήνυμα από %1<br>\"%2\"</qt>"
 
 #: kopete/chatwindow/kopeteviewmanager.cpp:209
 #, fuzzy
@@ -1959,12 +1959,14 @@
 msgstr "Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης"
 
 #: rc.cpp:6
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Check this and enter your password below if you'd like your password to be "
 "stored in your wallet, so Kopete doesn't have to ask you for it each time "
 "it's needed."
-msgstr "Έλεγχος και όμοιο στο in Kopete στο για διάρκεια s."
+msgstr ""
+"Ελέγξτε αυτό και εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω αν θέλετε το συνθηματικό "
+"να αποθηκευθεί στο πορτοφόλι ασφαλείας σας, ώστε το Kopete να σας το "
+"ξαναζητάει κάθε φορά που χρειάζεται."
 
 #: rc.cpp:7
 #, fuzzy
@@ -1974,7 +1976,7 @@
 #: rc.cpp:8
 #, fuzzy
 msgid "Enter your password here."
-msgstr "Εσάγετε εδώ τον κωδικό πρόσβασης."
+msgstr "Εισάγετε εδώ τον κωδικό πρόσβασης."
 
 #: rc.cpp:9
 #, fuzzy
@@ -2108,9 +2110,8 @@
 msgstr "Alt+I"
 
 #: rc.cpp:37
-#, fuzzy
 msgid "Start with the contact list &minimised to the system tray"
-msgstr "Εκκίνηση με λίστα στο Εργαλειοθήκη"
+msgstr "Εκκίνηση με τη λίστα επαφών ελαχιστοποιημένη στην Εργαλειοθήκη"
 
 #: rc.cpp:38
 #, fuzzy
@@ -2152,7 +2153,7 @@
 #: rc.cpp:46
 #, fuzzy
 msgid "&Raise window/tab on new messages"
-msgstr "Ανύψωση στηλοθέτης (συνταξη κειμένου) ή καρτέλλα (πλαισιο διαλόγου) νέο μηνύματα"
+msgstr "Ανύψωση στηλοθέτης (σύνταξη κειμένου) ή καρτέλα (πλαίσιο διαλόγου) νέο μηνύματα"
 
 #: rc.cpp:47
 #, fuzzy
@@ -2167,7 +2168,7 @@
 #: rc.cpp:49
 #, fuzzy
 msgid "&Interface Preference"
-msgstr "&Προτήμηση Περιβάλλοντος"
+msgstr "&Προτίμηση Περιβάλλοντος"
 
 #: rc.cpp:50
 #, fuzzy
@@ -2633,24 +2634,20 @@
 msgstr "Χρώμα φόντου:"
 
 #: rc.cpp:164
-#, fuzzy
 msgid "Use custom fonts for contact list items"
-msgstr "Χρήση για λίστα"
+msgstr "Χρήση προσαρμοσμένων γραμματοσειρών για τα μέλη της λίστας επαφών"
 
 #: rc.cpp:165
-#, fuzzy
 msgid "Small font:"
-msgstr "Μικρό:"
+msgstr "Μικρή γραμματοσειρά:"
 
 #: rc.cpp:166
-#, fuzzy
 msgid "Normal font:"
-msgstr "Κανονικό:"
+msgstr "Κανονική γραμματοσειρά:"
 
 #: rc.cpp:169
-#, fuzzy
 msgid "Recolor contacts marked as idle:"
-msgstr "αδρανές:"
+msgstr "Επαναχρωματισμός επαφών που έχουν σημαδευτεί ως αδρανείς:"
 
 #: rc.cpp:170
 #, fuzzy
@@ -3134,7 +3131,9 @@
 msgid ""
 "This is the list of custom aliases and the commands that you have already "
 "added"
-msgstr "είναι λίστα από και"
+msgstr ""
+"Αυτή είναι η λίστα των προσαρμοσμένων ψευδωνύμων και οι εντολές που έχετε "
+"προσθέσει"
 
 #: rc.cpp:313
 #, fuzzy
@@ -4140,16 +4139,16 @@
 msgstr "Προβολή Αντιστροφή Λίστα"
 
 #: rc.cpp:565 rc.cpp:566
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The reverse list is the list of contact who added you in their own contact "
 "list."
-msgstr "λίστα είναι λίστα από in λίστα."
+msgstr ""
+"Η αντίστροφη λίστα περιλαμβάνει τις επαφές σας που σας έχουν προσθέσει στη "
+"δική τους λίστα επαφών."
 
 #: rc.cpp:567 rc.cpp:580
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: you need to be connected to modify this page"
-msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ στο συνδέθηκε στο σελίδα"
+msgstr "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρειάζεστε να έχετε συνδεθεί για να τροποποιήσετε αυτή τη σελίδα"
 
 #: rc.cpp:568
 #, fuzzy
@@ -4236,14 +4235,12 @@
 msgstr ""
 
 #: rc.cpp:588
-#, fuzzy
 msgid "I am on the contact list of this contact."
-msgstr "I πμ λίστα από."
+msgstr "Είμαι στη λίστα επαφών αυτής της επαφής."
 
 #: rc.cpp:589
-#, fuzzy
 msgid "Show whether you are on the contact list of this user"
-msgstr "Εμφάνιση λίστα από"
+msgstr "Εμφάνιση τού αν είστε στη λίστα επαφών αυτού του χρήστη"
 
 #: rc.cpp:590
 #, fuzzy
@@ -5523,7 +5520,7 @@
 "The Jabber ID for the account you would like to add. Note that this must "
 "include the username and the domain (like an E-mail address), as there are "
 "many Jabber servers."
-msgstr "Η ταυτότητα Jabber για τον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε. Προσέξτε οτι αυτή πρέπει να αποτελείται από το όνομα χρήστη και τον τομέα (όπως μία διεύθυνση e-mail), καθώς υπάρχουν αρκετοί διακομιστές Jabber."
+msgstr "Η ταυτότητα Jabber για τον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε. Προσέξτε ότι αυτή πρέπει να αποτελείται από το όνομα χρήστη και τον τομέα (όπως μία διεύθυνση e-mail), καθώς υπάρχουν αρκετοί διακομιστές Jabber."
 
 #: rc.cpp:1052
 msgid "<i>(for example: joe at jabber.org)</i>"
@@ -5560,7 +5557,7 @@
 "allows you to sign on with the same account from multiple locations with "
 "different resource names, so you may wish to enter 'Home' or 'Work' here, "
 "for example."
-msgstr "Το όνομα πόρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο Jabber. Το Jabber σαε επιτρέπει να συνδέεστε στον ίδιο λογαριασμό από διαφορετικές τοποθεσίες, αλλάζοντας το όνομα πόρου. Έτσι, μπορείτε εδώ να γράψετε 'Σπίτι' ή 'Δουλειά', για παράδειγμα."
+msgstr "Το όνομα πόρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο Jabber. Το Jabber σας επιτρέπει να συνδέεστε στον ίδιο λογαριασμό από διαφορετικές τοποθεσίες, αλλάζοντας το όνομα πόρου. Έτσι, μπορείτε εδώ να γράψετε 'Σπίτι' ή 'Δουλειά', για παράδειγμα."
 
 #: rc.cpp:1071 rc.cpp:1081
 msgid "The Jabber ID for the account you would like to use."
@@ -5571,7 +5568,7 @@
 "The Jabber ID for the account you would like to use. Note that this must "
 "include the username and the domain (for example, joe at jabber.org), as there "
 "are many Jabber servers."
-msgstr "Η ταυτότητα Jabber για τον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε. Σημειώστε οτι αυτό πρέπει να αποτελείται από το όνομα χρήστη και τον τομέα (για παράδειγμα: joe at jabber.org) καθώς υπάρχουν αρκετοί διακομιστές Jabber."
+msgstr "Η ταυτότητα Jabber για τον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε. Σημειώστε ότι αυτό πρέπει να αποτελείται από το όνομα χρήστη και τον τομέα (για παράδειγμα: joe at jabber.org) καθώς υπάρχουν αρκετοί διακομιστές Jabber."
 
 #: rc.cpp:1073
 msgid "R&esource:"
@@ -5590,7 +5587,7 @@
 "The Jabber ID for the account you would like to use. Note that this must "
 "include the username and the domain (like an E-mail address), as there are "
 "many Jabber servers."
-msgstr "Η ταυτότητα Jabber για τον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε. Σημειώστε οτι αυτό πρέπει να αποτελείται από το όνομα χρήστη και τον τομέα (για παράδειγμα: joe at jabber.org) καθώς υπάρχουν αρκετοί διακομιστές Jabber."
+msgstr "Η ταυτότητα Jabber για τον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε. Σημειώστε ότι αυτό πρέπει να αποτελείται από το όνομα χρήστη και τον τομέα (για παράδειγμα: joe at jabber.org) καθώς υπάρχουν αρκετοί διακομιστές Jabber."
 
 #: rc.cpp:1086
 msgid "Co&nnection"
@@ -5606,7 +5603,7 @@
 
 #: rc.cpp:1092
 msgid "Use Protocol Encr&yption (SSL)"
-msgstr "Χρήση Πρωτοκόλου Κρυπτογράφησης (SSL)"
+msgstr "Χρήση Πρωτοκόλλου Κρυπτογράφησης (SSL)"
 
 #: rc.cpp:1093
 msgid "Alt+Y"
@@ -5621,7 +5618,7 @@
 "Check this box to enable SSL encrypted communication with the server. Note "
 "that this is not end-to-end encryption, but rather encrypted communication "
 "with the server."
-msgstr "Επιλέξτε εδώ για να ενεργοποιήσετε κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL με τον διακομιστή. Σημειώστε οτι αυτή δεν είναι πλήρης κρυπτογράφηση, αλλά μόνο από εδώ μέχρι τον διακομιστή,"
+msgstr "Επιλέξτε εδώ για να ενεργοποιήσετε κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL με τον διακομιστή. Σημειώστε ότι αυτή δεν είναι πλήρης κρυπτογράφηση, αλλά μόνο από εδώ μέχρι τον διακομιστή,"
 
 #: rc.cpp:1096
 msgid "Allow Plain-Text Password Authentication"
@@ -5738,7 +5735,7 @@
 "Jabber accounts.<br>You can leave the local IP address empty if you don't "
 "use NAT.<br>Changes to these fields will only take effect the next time you "
 "start Kopete.<br>The Proxy JID can be configured per account.</i>"
-msgstr "<i> Σημείωση: Οι πληροφορίες για την τοπική διεύθυνση IP και θύρα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς Jabber.<br> Αν δεν χρησμιμοποιείτε NAT μπορείτε να αφήσετε τα πεδία κενά.<br> Οι αλλαγές εδώ θα ισχύουν από την επόμενη φορά που θα τρέξετε το Kopete.<br> Το Proxy JID μπορεί να καθοριστεί για κάθε λογαριασμό.</i>"
+msgstr "<i> Σημείωση: Οι πληροφορίες για την τοπική διεύθυνση IP και θύρα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς Jabber.<br> Αν δεν χρησιμοποιείτε NAT μπορείτε να αφήσετε τα πεδία κενά.<br> Οι αλλαγές εδώ θα ισχύουν από την επόμενη φορά που θα τρέξετε το Kopete.<br> Το Proxy JID μπορεί να καθοριστεί για κάθε λογαριασμό.</i>"
 
 #: rc.cpp:1151
 msgid "Local Port:"
@@ -5774,11 +5771,11 @@
 
 #: rc.cpp:1166
 msgid "Please wait while retrieving search form..."
-msgstr "Παρακαλώ περιμένετε όσο ανακτείται η φόρμα αναζήτησης..."
+msgstr "Παρακαλώ περιμένετε όσο ανακτάται η φόρμα αναζήτησης..."
 
 #: rc.cpp:1169
 msgid "Send Raw XML Packet"
-msgstr "Αποστολή σκέτου πακέτου XML"
+msgstr "Αποστολή ακατέργαστου πακέτου XML"
 
 #: rc.cpp:1170
 msgid "Type in the packet that should be sent to the server:"
@@ -5846,7 +5843,7 @@
 
 #: rc.cpp:1188 rc.cpp:1189 rc.cpp:1198 rc.cpp:1199
 msgid "The workgroup or domain the contact's computer is on."
-msgstr "Η ομάδα εγασίας ή τομέας στον οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής."
+msgstr "Η ομάδα εργασίας ή τομέας στον οποίο βρίσκεται ο υπολογιστής."
 
 #: rc.cpp:1190
 msgid "Operating &system:"
@@ -5877,11 +5874,11 @@
 "The hostname you would like to use to send WinPopup messages as. Note that "
 "this does not have to be the actual hostname of the machine to send "
 "messages, but it does to receive them."
-msgstr "Το όνομα υπολογιστή υπό το οποίο θα στέλνετε τα μηνύματα WinPopup. Σημειώστε οτι αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να είναι πραγματικό όνομα υπολογιστή για την αποστολή, αλλά για την λήψη."
+msgstr "Το όνομα υπολογιστή υπό το οποίο θα στέλνετε τα μηνύματα WinPopup. Σημειώστε ότι αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να είναι πραγματικό όνομα υπολογιστή για την αποστολή, αλλά για την λήψη."
 
 #: rc.cpp:1209 rc.cpp:1222
 msgid "Com&puter hostname:"
-msgstr "Όν&ομα Υπολογιστής:"
+msgstr "Όν&ομα Υπολογιστή:"
 
 #: rc.cpp:1212
 msgid "&Install Into Samba"
@@ -6189,7 +6186,7 @@
 
 #: plugins/perlscript/perlscriptprefs.cpp:88
 msgid "Script Already Loaded"
-msgstr "Αρχείο εντολών ήδη φορτώμένο"
+msgstr "Αρχείο εντολών ήδη φορτωμένο"
 
 #: plugins/perlscript/addscriptdialog.cpp:69
 #: plugins/perlscript/perlscriptplugin.cpp:164
@@ -6334,7 +6331,7 @@
 "option hides the receiver of the message and is a countermeasure against "
 "traffic analysis. It may slow down the decryption process because all "
 "available secret keys are tried."
-msgstr "<b> Απόκρυψη ID</b> Δεν βάζει την ταυτότητα στα κρυπτογραφημένα πακέτο. Αυτή η επιλογή κρύβει τον παραλήπτη στο μήνυμα και αποτρέπει την ανάλυση των δεδομένων. Κάνει όμως την αποκρυπτογράφηση πιό αργή, γιατί δοκιμάζονται όλες οι κλείδες."
+msgstr "<b> Απόκρυψη ID</b> Δεν βάζει την ταυτότητα στα κρυπτογραφημένα πακέτο. Αυτή η επιλογή κρύβει τον παραλήπτη στο μήνυμα και αποτρέπει την ανάλυση των δεδομένων. Κάνει όμως την αποκρυπτογράφηση πιο αργή, γιατί δοκιμάζονται όλες οι κλείδες."
 
 #: plugins/cryptography/popuppublic.cpp:129
 msgid ""
@@ -6576,7 +6573,7 @@
 
 #: protocols/irc/ui/channellist.cpp:109
 msgid "Double click on a channel to select it."
-msgstr "Διπλό κλίκ σε ένα κανάλι για να το επιλέξετε."
+msgstr "Διπλό κλικ σε ένα κανάλι για να το επιλέξετε."
 
 #: protocols/irc/ui/channellist.cpp:180
 msgid "You must be connected to the IRC server to perform a channel listing."
@@ -6823,7 +6820,7 @@
 "Please ensure that the account has a valid network.</qt>"
 msgstr ""
 "<qt>Το δίκτυο που αναφέρεται αυτός ο λογαριασμός, <b>%1</b>, δεν υπάρχει πλέον. "
-"Παρακαλώ βεβαιώστε οτι ο λογαριασμός έχει ένα έγκυρο δίκτυο.</qt>"
+"Παρακαλώ βεβαιώστε ότι ο λογαριασμός έχει ένα έγκυρο δίκτυο.</qt>"
 
 #: protocols/irc/ircaccount.cpp:298
 msgid "Network No Longer Exists"
@@ -6857,7 +6854,7 @@
 msgid ""
 "<qt>The network associated with this account, <b>%1</b>, has no valid hosts. "
 "Please ensure that the account has a valid network.</qt>"
-msgstr "<qt>Το δίκτυο <b>%1</b> αυτού του λογαρισμού δέν έχει σωστούς διακομιστές. Παρακαλώ ελέγξτε οτι ο λογαριασμός αναφέρεται σε έγκυρο δίκτυο.</qt>"
+msgstr "<qt>Το δίκτυο <b>%1</b> αυτού του λογαριασμού δέν έχει σωστούς διακομιστές. Παρακαλώ ελέγξτε ότι ο λογαριασμός αναφέρεται σε έγκυρο δίκτυο.</qt>"
 
 #: protocols/irc/ircaccount.cpp:435
 msgid "Network Is Empty"
@@ -7003,7 +7000,7 @@
 msgid ""
 "<qt>You can not join %1 because it is set to invite only, and no one has "
 "invited you.</qt>"
-msgstr "<qt> Δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο %1 γιατι είναι μόνο με πρόσκληση και κανένας δεν σας έχει καλέσει.</qt>"
+msgstr "<qt> Δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο %1 γιατί είναι μόνο με πρόσκληση και κανένας δεν σας έχει καλέσει.</qt>"
 
 #: protocols/irc/ircchannelcontact.cpp:444
 msgid "<qt>You can not join %1 because it has reached its user limit.</qt>"
@@ -7225,7 +7222,7 @@
 
 #: protocols/irc/ircprotocol.cpp:382 protocols/irc/ircprotocol.cpp:568
 msgid "You must be in a channel to use this command."
-msgstr "Πρέπει να βρίσκεστε σε κανάλι για να χρησιμοποιήσετε αυτή την έντολή."
+msgstr "Πρέπει να βρίσκεστε σε κανάλι για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή."
 
 #: protocols/irc/ircprotocol.cpp:437 protocols/irc/ircprotocol.cpp:530
 #: protocols/irc/ircprotocol.cpp:547 protocols/irc/ircprotocol.cpp:611
@@ -7287,7 +7284,7 @@
 msgid ""
 "<qt>An error occurred when trying to change the display picture.<br>Make "
 "sure that you have selected a correct image file</qt>"
-msgstr "<qt>Προέκυψε σφάλμα κατά την αλλαγή της εικόνας.<br> Σιγουρευτείτε οτι το αρχείο εικόνας είναι έγκυρο.</qt>"
+msgstr "<qt>Προέκυψε σφάλμα κατά την αλλαγή της εικόνας.<br> Σιγουρευτείτε ότι το αρχείο εικόνας είναι έγκυρο.</qt>"
 
 #: protocols/msn/msnfiletransfersocket.cpp:37
 msgid "File Transfer - MSN Plugin"
@@ -7356,7 +7353,7 @@
 
 #: protocols/msn/msnaccount.cpp:236 protocols/msn/msnmessagemanager.cpp:67
 msgid "Send Raw C&ommand..."
-msgstr "Αποστολή σ&κέτης εντολής..."
+msgstr "Αποστολή α&κατέργαστης εντολής..."
 
 #: protocols/msn/msnmessagemanager.cpp:71
 msgid "Request Display Picture"
@@ -7476,7 +7473,7 @@
 "too long."
 msgstr ""
 "Δεν μπορεί να αλλάξει το εμφανιζόμενο όνομα\n"
-"Βεβαιωθείτε οτι το όνομα δεν περιέχει 'απαγορευμένες' λέξεις ή είναι πολύ μακρύ."
+"Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δεν περιέχει 'απαγορευμένες' λέξεις ή είναι πολύ μακρύ."
 
 #: protocols/msn/msnnotifysocket.cpp:161
 msgid "Your contact list is full; you cannot add any new contacts."
@@ -7522,7 +7519,7 @@
 
 #: protocols/msn/msnnotifysocket.cpp:208
 msgid "The group name is too long; it has not been changed on the MSN server."
-msgstr "Το όνομα της ομάδας είναι πολύ μακρύ· δεν άλλαξε στον διακομιστή MSN."
+msgstr "Το όνομα της ομάδας είναι πολύ μακρύ? δεν άλλαξε στον διακομιστή MSN."
 
 #: protocols/msn/msnnotifysocket.cpp:209
 msgid "Invalid group name - MSN Plugin"
@@ -7631,7 +7628,7 @@
 msgid ""
 "It is no longer possible to perform this operation. The MSN server does not "
 "allow it anymore."
-msgstr "Αυτή η ενέργεια δεν γίνεται πλέον. Ο διακομιστής MSN δεν την υποστηρίζει πιά."
+msgstr "Αυτή η ενέργεια δεν γίνεται πλέον. Ο διακομιστής MSN δεν την υποστηρίζει πια."
 
 #: protocols/msn/msnsocket.cpp:393
 msgid "The server is busy. Please try again later."
@@ -7686,7 +7683,7 @@
 
 #: protocols/msn/msndebugrawcmddlg.cpp:32
 msgid "DEBUG: Send Raw Command - MSN Plugin"
-msgstr "ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ Αποστολή Εντολής - Πρόσθετο MSN"
+msgstr "ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ: Αποστολή Ακατέργαστης Εντολής - Πρόσθετο MSN"
 
 #: protocols/msn/msnaccount.cpp:69
 msgid "Open Inbo&x..."
@@ -7737,7 +7734,7 @@
 "<qt>The display name you entered is too long. Please use a shorter name.\n"
 "Your display name has <b>not</b> been changed.</qt>"
 msgstr ""
-"<qt>Το όνομα που δώσατε είναι πολύ μακρύ. Δώστε ένα πιό σύντομο\n"
+"<qt>Το όνομα που δώσατε είναι πολύ μακρύ. Δώστε ένα πιο σύντομο\n"
 "Το εμφανιζόμενο όνομα <b>δεν</b> άλλαξε.</qt>"
 
 #: protocols/msn/msnaccount.cpp:477
@@ -7747,7 +7744,7 @@
 "try again later."
 msgstr ""
 "Η σύνδεση με τον διακομιστή MSN χάθηκε απροσδόκητα.\n"
-"Αν δεν μπορέσετε να ξανασυνδεθείτε τώρα, μάλλον έχει πρόβλημα ο διακομιστής, οπότε σας παρακαλούμε να ξανάδοκιμάσετε αργότερα."
+"Αν δεν μπορέσετε να ξανασυνδεθείτε τώρα, μάλλον έχει πρόβλημα ο διακομιστής, οπότε σας παρακαλούμε να ξαναδοκιμάσετε αργότερα."
 
 #: protocols/msn/msnaccount.cpp:479
 msgid "Connection Lost - MSN Plugin"
@@ -7953,7 +7950,7 @@
 
 #: protocols/gadu/gadusession.cpp:537
 msgid "Server send incorrect data. Protocol error."
-msgstr "Ο διακομιστής έστειλε λάθος δεδομένα. Σφάλμα στο πρωτόκολο."
+msgstr "Ο διακομιστής έστειλε λάθος δεδομένα. Σφάλμα στο πρωτόκολλο."
 
 #: protocols/gadu/gadusession.cpp:539
 msgid "Problem reading data from server."
@@ -7982,7 +7979,7 @@
 #: protocols/gadu/gaduregisteraccount.cpp:65
 #: protocols/gadu/gaduregisteraccount.cpp:165
 msgid "Retrieving token"
-msgstr "Ανακτείται κουπόνι"
+msgstr "Ανακτάται κουπόνι"
 
 #: protocols/gadu/gaduregisteraccount.cpp:136
 #, c-format
@@ -8109,7 +8106,7 @@
 msgid ""
 "Password changing finished prematurely due to a session related problem (try "
 "again later)."
-msgstr "Η αλλαγή κωδικού προόσβασης τελείωσε πρόωρα λόγω προβλήματος συνόδου (δοκιμάστε αργότερα)."
+msgstr "Η αλλαγή κωδικού πρόσβασης τελείωσε πρόωρα λόγω προβλήματος συνόδου (δοκιμάστε αργότερα)."
 
 #: protocols/gadu/gaducommands.cpp:417
 msgid "Changed Password"
@@ -8223,7 +8220,7 @@
 
 #: protocols/gadu/gadupubdir.cpp:70 protocols/gadu/gadupubdir.cpp:275
 msgid "Search &More..."
-msgstr "Αναζήτηση &Περισστέρων..."
+msgstr "Αναζήτηση &Περισσοτέρων..."
 
 #: protocols/gadu/gadupubdir.cpp:90
 msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
@@ -8235,7 +8232,7 @@
 
 #: protocols/gadu/gadupubdir.cpp:99
 msgid "&Add User..."
-msgstr "Π&ροσθήκη Χρήστης..."
+msgstr "Π&ροσθήκη Χρήστη..."
 
 #: protocols/gadu/gaduprotocol.cpp:50
 msgid "Blocked"
@@ -8437,7 +8434,7 @@
 "Search finished. %n search results not shown"
 msgstr ""
 "_n: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε. %n αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται\n"
-"Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε %n αποτελέσματ δεν εμφανίζονται"
+"Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε %n αποτελέσματα δεν εμφανίζονται"
 
 #: protocols/oscar/icq/ui/icqeditaccountwidget.cpp:58
 msgid "ICQ Account Settings used for connecting to the ICQ Server"
@@ -8651,7 +8648,7 @@
 
 #: protocols/oscar/icq/ui/icquserinfowidget.ui.h:71
 msgid "Business Services"
-msgstr "Επιχείρημαικές Υπηρεσίες"
+msgstr "Επιχειρηματικές Υπηρεσίες"
 
 #: protocols/oscar/icq/ui/icquserinfowidget.ui.h:72
 msgid "Audio and Visual"
@@ -10199,7 +10196,7 @@
 
 #: protocols/oscar/icq/icqcontact.cpp:222
 msgid "Read 'Away' &Message"
-msgstr "Ανάγνωση Μηνήματος 'Μακριά'"
+msgstr "Ανάγνωση Μηνύματος 'Μακριά'"
 
 #: protocols/oscar/icq/icqcontact.cpp:294
 msgid "%1|Invisible"
@@ -10319,7 +10316,7 @@
 #: protocols/oscar/oscaraccount.cpp:297
 #, c-format
 msgid "<b>[Granted authentication:]</b> %1"
-msgstr "<b>[Δόθηκε εσξουσιοδότηση:]</b> %1"
+msgstr "<b>[Δόθηκε εξουσιοδότηση:]</b> %1"
 
 #: protocols/oscar/oscaraccount.cpp:301
 #, c-format
@@ -10515,7 +10512,7 @@
 msgid ""
 "An unknown error occurred. Please check your internet connection. The error "
 "message was: \"Not enough information found in server redirect\""
-msgstr "Ένα άγνωστο λάθος συνέβη. Παρακαλώ ελέγξτε την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Το μήνυμα λάθους είναι: \"Ελλειπής πληροφορία στην ανακατεύθυνση διακομιστή\"."
+msgstr "Ένα άγνωστο λάθος συνέβη. Παρακαλώ ελέγξτε την σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Το μήνυμα λάθους είναι: \"Ελλιπής πληροφορία στην ανακατεύθυνση διακομιστή\"."
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:2869
 msgid ""
@@ -10531,42 +10528,37 @@
 msgstr "in ομάδα όχι s λίστα και."
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3289
-#, fuzzy
 msgid "Group %1 was not found on the server's buddy list and cannot be deleted."
-msgstr "Ομάδα όχι s λίστα και διεγραμμένο."
+msgstr ""
+"Η Ομάδα %1 δεν βρέθηκε στη λίστα φίλων του εξυπηρετητή και δεν μπορεί "
+"να διαγραφεί."
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3462
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Sending userprofile failed: %1"
-msgstr "Αποστολή 1"
+msgstr "Η αποστολή προφίλ χρήστη απέτυχε: %1"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3464
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Your message did not get sent: %1"
-msgstr "όχι λήψη απεσταλμένο 1"
+msgstr "Το μήνυμά σας δε στάλθηκε: %1"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3466
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Generic Packet error: %1"
-msgstr "Γενικό Πακέτο σφάλμα 1"
+msgstr "Γενικό Σφάλμα Πακέτου: %1"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3472
-#, fuzzy
 msgid "Sending userprofile failed: Unknown Error"
-msgstr "Αποστολή Άγνωστο Σφάλμα"
+msgstr "Η αποστολή προφίλ χρήστη απέτυχε: Άγνωστο Σφάλμα"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3474
-#, fuzzy
 msgid "Your message did not get sent: Unknown Error"
-msgstr "όχι λήψη απεσταλμένο Άγνωστο Σφάλμα"
+msgstr "Το μήνυμά σας δε στάλθηκε: Άγνωστο Σφάλμα"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3476
-#, fuzzy
 msgid "Generic Packet error: Unknown Error"
-msgstr "Γενικό Πακέτο σφάλμα Άγνωστο Σφάλμα"
+msgstr "Γενικό Σφάλμα Πακέτου: Άγνωστο Σφάλμα"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3563
 #, fuzzy
@@ -10610,9 +10602,8 @@
 msgstr "είναι."
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:3658
-#, fuzzy
 msgid "Unknown reasons."
-msgstr "Άγνωστο."
+msgstr "Άγνωστοι λόγοι."
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.cpp:4023
 #, fuzzy
@@ -10646,19 +10637,16 @@
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.icq.cpp:260
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "An error occurred. Message was: %1"
-msgstr "σφάλμα Μήνυμα 1"
+msgstr "Κάποιο σφάλμα συνέβη. Το μήνυμα ήταν %1"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.icq.cpp:762
-#, fuzzy
 msgid "Connection to %1 timed out"
-msgstr "Σύνδεση στο"
+msgstr "Η σύνδεση στο %1 καθυστέρησε υπερβολικά"
 
 #: protocols/oscar/oscarsocket/oscarsocket.icq.cpp:941
-#, fuzzy
 msgid "Client does not support away messages"
-msgstr "Πελάτης όχι μηνύματα"
+msgstr "Ο πελάτης δεν υποστηρίζει μηνύματα 'Μακριά'"
 
 #: protocols/yahoo/yahooaccount.cpp:468
 #, fuzzy
@@ -10675,64 +10663,53 @@
 msgstr "Εσείς από στο a αντιγραφή."
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:41
-#, fuzzy
 msgid "Be right back"
-msgstr "δεξιά"
+msgstr "Επιστρέφω αμέσως"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:43
-#, fuzzy
 msgid "Not at home"
-msgstr "Not σε"
+msgstr "Εκτός σπιτιού"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:44
-#, fuzzy
 msgid "Not at my desk"
-msgstr "Not σε"
+msgstr "Μακριά από τον υπολογιστή"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:45
-#, fuzzy
 msgid "Not in the office"
-msgstr "Not in"
+msgstr "Εκτός γραφείου"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:46
-#, fuzzy
 msgid "On the phone"
-msgstr "Ανοιχτό"
+msgstr "Στο τηλέφωνο"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "On vacation"
-msgstr "Ανοιχτό"
+msgstr "Σε διακοπές"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:48
-#, fuzzy
 msgid "Out to lunch"
-msgstr "Έξω στο"
+msgstr "Έξω για φαγητό"
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:49
 msgid "Stepped out"
 msgstr ""
 
 #: protocols/yahoo/yahooprotocol.cpp:52
-#, fuzzy
 msgid "Custom"
 msgstr "Προσαρμοσμένο"
 
 #: protocols/yahoo/yahooeditaccount.cpp:65
 #: protocols/yahoo/yahooeditaccount.cpp:70
-#, fuzzy
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
 #: protocols/yahoo/yahooeditaccount.cpp:70
-#, fuzzy
 msgid "<qt>You must enter a valid password.</qt>"
-msgstr "<qt> Εσείς a</qt>"
+msgstr "<qt>Πρέπει να εισάγετε ένα έγκυρο συνθηματικό.</qt>"
 
 #: protocols/jabber/ui/jabbereditaccountwidget.cpp:165
-#, fuzzy
 msgid "The changes you just made will take effect next time you log in with Jabber."
-msgstr "διάρκεια log in με."
+msgstr "Οι αλλαγές που μόλις κάνατε θα εφαρμοστούν την επόμενη φορά που θα συνδεθείτα με Jabber."
 
 #: protocols/jabber/ui/jabbereditaccountwidget.cpp:166
 #, fuzzy
@@ -10777,41 +10754,34 @@
 msgstr "Λογαριασμός Καταχώριση"
 
 #: protocols/jabber/ui/jabbereditaccountwidget.cpp:546
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create account on the server."
-msgstr "στο."
+msgstr "Αδυναμία δημιουργίας λογαριασμού στον εξυπηρετητή."
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabbervcard.cpp:50
-#, fuzzy
 msgid "Jabber vCard"
-msgstr "vCard"
+msgstr "vCard του Jabber"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabbervcard.cpp:50
-#, fuzzy
 msgid "&Save User Info"
-msgstr "Αποθήκευση Χρήστης Πληροφορίες"
+msgstr "&Αποθήκευση Πληροφοριών Χρήστη"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabbervcard.cpp:105
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Unable to retrieve vCard for %1"
-msgstr "στο vCard για 1"
+msgstr "Αδυναμία ανάκτησης της vCard του %1"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabbervcard.cpp:410
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Unable to store vCard for %1"
-msgstr "στο vCard για 1"
+msgstr "Αδυναμία αποθήκευσης της vCard του %1"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberservices.cpp:64
-#, fuzzy
 msgid "Address"
 msgstr "Διεύθυνση"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberservices.cpp:129
-#, fuzzy
 msgid "Unable to retrieve the list of services."
-msgstr "στο λίστα από."
+msgstr "Αδυναμία ανάκτησης της λίστας υπηρεσιών."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:279
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:290
@@ -10830,15 +10800,13 @@
 msgstr "στο"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberregister.cpp:93
-#, fuzzy
 msgid "Registration sent successfully."
-msgstr "Καταχώριση απεσταλμένο."
+msgstr "Η εγγραφή στάλθηκε με επιτυχία."
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberregister.cpp:93
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberregister.cpp:100
-#, fuzzy
 msgid "Jabber Registration"
-msgstr "Καταχώριση"
+msgstr "Εγγραφή Jabber"
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberregister.cpp:100
 msgid ""
@@ -10847,9 +10815,8 @@
 msgstr ""
 
 #: protocols/jabber/ui/jabberaddcontactpage.cpp:48
-#, fuzzy
 msgid "Connect to the Jabber network and try again."
-msgstr "Σύνδεση στο και."
+msgstr "Συνδεθείτε στο δίκτυο Jabber και ξαναπροσπαθήστε."
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberbrowse.cpp:62
 #, fuzzy
@@ -10858,64 +10825,53 @@
 
 #: protocols/jabber/ui/dlgjabberbrowse.cpp:113
 msgid "The Jabber server declined the search."
-msgstr ""
+msgstr "Ο εξυπηρετητής Jabber αρνήθηκε την έρευνα."
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:191
-#, fuzzy
 msgid "Authorization"
 msgstr "Εξουσιοδότηση"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:193
-#, fuzzy
 msgid "(Re)send Authorization To"
-msgstr "Εξουσιοδότηση Προς"
+msgstr "(Επαν)αποστοή Εξουσιοδότησης Προς"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:195
-#, fuzzy
 msgid "(Re)request Authorization From"
-msgstr "Εξουσιοδότηση Από"
+msgstr "(Επαν)αίτηση Εξουσιοδότησης Από"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:197
-#, fuzzy
 msgid "Remove Authorization From"
-msgstr "Αφαίρεση Εξουσιοδότηση Από"
+msgstr "Αφαίρεση Εξουσιοδότησης Από"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:200
-#, fuzzy
 msgid "Set Availability"
-msgstr "Διαθεσιμότητα"
+msgstr "Ρύθμιση Διαθεσιμότητας"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:204
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:68
-#, fuzzy
 msgid "Free to Chat"
-msgstr "Ελεύθερος στο Συζήτηση"
+msgstr "Ελεύθερος για Συζήτηση"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:208
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Extended Away"
-msgstr "Απών"
+msgstr "Απών για Μακρύ Διάστημα"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:210
-#, fuzzy
 msgid "Do Not Disturb"
-msgstr "Not"
+msgstr "Μην Ενοχλείτε"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:215
-#, fuzzy
 msgid "Select Resource"
-msgstr "Επιλογή Πόρος"
+msgstr "Επιλογή Πόρου"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:232
-#, fuzzy
 msgid "Automatic (best/default resource)"
-msgstr "Αυτόματα προκαθορισμένο"
+msgstr "Αυτόματα (καλύτερος/προκαθορισμένος πόρος)"
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:435
-#, fuzzy
 msgid "Your message could not be delivered: \"%1\""
-msgstr "όχι"
+msgstr "Το μήνυμά σας δεν μπόρεσε να σταλεί: \"%1\""
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:546
 #, fuzzy
@@ -10926,59 +10882,48 @@
 msgstr "Εσείς a για παράθυρα για στο παράθυρα."
 
 #: protocols/jabber/jabbercontact.cpp:550
-#, fuzzy
 msgid "Jabber Resource Selector"
-msgstr "Πόρος Επιλογέας"
+msgstr "Επιλογέας Πόρων Jabber"
 
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:68
-#, fuzzy
 msgid "Set F&ree to Chat"
-msgstr "Ελεύθερος στο Συζήτηση"
+msgstr "γίνε Ε&λεύθερος για Συζήτηση"
 
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:70
-#, fuzzy
 msgid "Set A&way"
-msgstr "Απών"
+msgstr "γίνε Α&πών"
 
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:71
-#, fuzzy
 msgid "Set E&xtended Away"
-msgstr "Απών"
+msgstr "γίνε Απών για Μ&ακρύ Διάστημα"
 
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:72
-#, fuzzy
 msgid "Set &Do not Disturb"
-msgstr "όχι"
+msgstr "γίνε Μ&ην Ενοχλείτε"
 
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:74
-#, fuzzy
 msgid "Set I&nvisible"
-msgstr "Αόρατο"
+msgstr "γίνε Αόρ&ατος"
 
 #: protocols/jabber/jabberprotocol.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "FIXME: You should not see this"
-msgstr "Εσείς όχι"
+msgstr "ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: υπόμνηση για τους προγραμματιστές"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:219
-#, fuzzy
 msgid "Services..."
-msgstr "Υπηρεσίες."
+msgstr "Υπηρεσίες..."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:222
-#, fuzzy
 msgid "Send Raw Packet to Server..."
-msgstr "Αποστολή Πακέτο στο Εξυπηρετητής."
+msgstr "Αποστολή Ακατέργαστου Πακέτου στον Εξυπηρετητή."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:225
-#, fuzzy
 msgid "Edit User Info..."
-msgstr "Επεξεργασία Χρήστης Πληροφορίες."
+msgstr "Επεξεργασία Πληροφοριών Χρήστη..."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:279
-#, fuzzy
 msgid "Please connect first."
-msgstr "πρώτο."
+msgstr "Παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:288
 #, fuzzy
@@ -10996,75 +10941,61 @@
 msgstr "A είναι in ολοκληρώθηκε ή στο."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:302
-#, fuzzy
 msgid "Connection attempt already in progress"
-msgstr "Σύνδεση in"
+msgstr "Προσπάθεια σύνδεσης ήδη σε εξέλιξη"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:539
-#, fuzzy
 msgid "No certificate was presented."
-msgstr "Όχι πιστοποιητικό."
+msgstr "Δεν προβλήθηκε ψηφιακό πιστοποιητικό."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:543
-#, fuzzy
 msgid "The hostname does not match the one in the certificate."
-msgstr "όχι Ταιριάζω in πιστοποιητικό."
+msgstr "Το όνομα του υπολογιστή δεν ταιριάζει με αυτό στο ψηφιακό πιστοποιητικό."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:547
-#, fuzzy
 msgid "The Certificate Authority rejected the certificate."
-msgstr "Πιστοποιητικό Αυθεντικότητα, Αυθεντία πιστοποιητικό."
+msgstr "Η Αρχή Πιστοποίησης απέρριψε το ψηφιακό πιστοποιητικό."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:552
-#, fuzzy
 msgid "The certificate is untrusted."
-msgstr "πιστοποιητικό είναι."
+msgstr "Το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν είναι εμπιστεύσιμο."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:556
-#, fuzzy
 msgid "The signature is invalid."
-msgstr "υπογραφή είναι."
+msgstr "Η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι έγκυρη."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:560
-#, fuzzy
 msgid "The Certificate Authority is invalid."
-msgstr "Πιστοποιητικό Αυθεντικότητα, Αυθεντία είναι."
+msgstr "Η Αρχή Πιστοποίησης δεν είναι έγκυρη."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:565
-#, fuzzy
 msgid "Invalid certificate purpose."
-msgstr "Άκυρο πιστοποιητικό."
+msgstr "Ο σκοπός του ψηφιακού πιστοποιητικού δεν είναι έγκυρος."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:569
-#, fuzzy
 msgid "The certificate is self-signed."
-msgstr "πιστοποιητικό είναι."
+msgstr "Το ψηφιακό πιστοποιητικό φέρει αυτο-υπογραφή."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:573
-#, fuzzy
 msgid "The certificate has been revoked."
-msgstr "πιστοποιητικό."
+msgstr "Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει ανακληθεί."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:577
-#, fuzzy
 msgid "Maximum certificate chain length was exceeded."
-msgstr "Μέγιστο πιστοποιητικό μήκος."
+msgstr "Υπέρβαση μέγιστου μήκους αλυσίδας ψηφιακών πιστοποιητικών."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:581
-#, fuzzy
 msgid "The certificate has expired."
-msgstr "πιστοποιητικό."
+msgstr "Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει λήξει."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:586
-#, fuzzy
 msgid "An unknown error occured trying to validate the certificate."
-msgstr "άγνωστο σφάλμα στο πιστοποιητικό."
+msgstr "Άγνωστο σφάλμα κατά την επαλήθευση του ψηφιακού πιστοποιητικού."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:592
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "The server's certificate could not be validated: %1"
-msgstr "s πιστοποιητικό όχι 1"
+msgstr "Το ψηφιακό πιστοποιητικό του εξυπηρετητή δεν επαληθεύτηκε: %1"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:594
 #, fuzzy
@@ -11074,7 +11005,7 @@
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:800
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:827
 msgid "Malformed packet received."
-msgstr ""
+msgstr "Λήψη κακοδιατυπωμένου πακέτου."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:804
 #, fuzzy
@@ -11082,9 +11013,8 @@
 msgstr "σφάλμα in."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:811
-#, fuzzy
 msgid "Generic stream error (sorry, I do not have a more-detailed reason)"
-msgstr "Γενικό σφάλμα I όχι a"
+msgstr "Γενικό σφάλμα stream (δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία)"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:815
 #, fuzzy
@@ -11096,34 +11026,28 @@
 msgstr ""
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:821
-#, fuzzy
 msgid "Internal server error."
-msgstr "σφάλμα."
+msgstr "Εσωτερικό σφάλμα εξυπηρετητή."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:824
-#, fuzzy
 msgid "Packet received from an invalid address."
-msgstr "Πακέτο."
+msgstr "Λήψη πακέτου από μη έγκυρη διεύθυνση."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:831
-#, fuzzy
 msgid "Policy violation."
-msgstr "Πολιτική."
+msgstr "Παραβίαση πολιτικής."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:835
-#, fuzzy
 msgid "Resource constraint."
-msgstr "Πόρος."
+msgstr "Περιορισμός πόρου."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:839
-#, fuzzy
 msgid "System shutdown."
-msgstr "Σύστημα."
+msgstr "Κλείσιμο συστήματος."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:842
-#, fuzzy
 msgid "Unknown reason."
-msgstr "Άγνωστο."
+msgstr "Άγνωστος λόγος."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:846
 #, c-format
@@ -11137,9 +11061,8 @@
 msgstr "Σύνδεση."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:856
-#, fuzzy
 msgid "Host not found."
-msgstr "Υπολογιστής όχι."
+msgstr "Δεν βρέθηκε ο κόμβος."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:859
 #, fuzzy
@@ -11168,9 +11091,8 @@
 msgstr "a σφάλμα 1"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:880
-#, fuzzy
 msgid "Unknown host."
-msgstr "Άγνωστο Κόμβος."
+msgstr "Άγνωστος Κόμβος."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:884
 #, fuzzy
@@ -11232,9 +11154,8 @@
 msgstr "Όχι."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:927
-#, fuzzy
 msgid "Bad SASL authentication protocol."
-msgstr "SASL."
+msgstr "Λανθασμένο πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης SASL."
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:930
 #, fuzzy
@@ -11333,12 +11254,11 @@
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:1275
 msgid "Authorize"
-msgstr ""
+msgstr "Επέτρεψε"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:1275
-#, fuzzy
 msgid "Deny"
-msgstr "Απαγορεύονται"
+msgstr "Απαγόρευσε"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:1302
 #, fuzzy
@@ -11346,9 +11266,8 @@
 msgstr "στο στο λίστα in?"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:1303
-#, fuzzy
 msgid "Add Jabber User?"
-msgstr "Προσθήκη Χρήστης?"
+msgstr "Προσθήκη Χρήστη Jabber;"
 
 #: protocols/jabber/jabberaccount.cpp:1354
 #, fuzzy
@@ -11375,9 +11294,8 @@
 
 #: protocols/jabber/jabberfiletransfer.cpp:177
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect to %1."
-msgstr "όχι στο."
+msgstr "Αδυναμία σύνδεσης στο %1."
 
 #: protocols/jabber/jabberfiletransfer.cpp:183
 #, fuzzy
@@ -11386,15 +11304,13 @@
 
 #: protocols/jabber/jabberfiletransfer.cpp:189
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Unknown error while transferring a file with %1."
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα a αρχείο με."
+msgstr "Άγνωστο σφάλμα κατά τη μεταφορά αρχείου με %1."
 
 #: protocols/winpopup/wpuserinfo.cpp:50 protocols/winpopup/wpuserinfo.cpp:51
 #: protocols/winpopup/wpuserinfo.cpp:52
-#, fuzzy
 msgid "N/A"
-msgstr "N/A"
+msgstr "Μη διαθέσιμος"
 
 #: protocols/winpopup/wpeditaccount.cpp:76
 msgid "WinPopup"
@@ -11417,32 +11333,26 @@
 msgstr "ο ο δευτερόλεπτο ο ο δευτερόλεπτα"
 
 #: protocols/winpopup/wpprotocol.cpp:52
-#, fuzzy
 msgid "Go &Away"
-msgstr "Πήγαινε Απών"
+msgstr "γίνε Απών"
 
 #: protocols/winpopup/wpprotocol.cpp:166
-#, fuzzy
 msgid "The Samba configuration file is modified."
-msgstr "Σάμπα αρχείο είναι τροποποιήθηκε."
+msgstr "Το αρχείο ρυθμίσεων Σάμπα τροποποιήθηκε."
 
 #: protocols/winpopup/wpprotocol.cpp:166
-#, fuzzy
 msgid "Configuration Succeeded"
-msgstr "Ρυθμίσεις"
+msgstr "Οι Ρυθμίσεις έγιναν με επιτυχία"
 
 #: protocols/winpopup/wpprotocol.cpp:168
-#, fuzzy
 msgid "Updating the Samba configuration file failed."
-msgstr "Ενημέρωση Σάμπα αρχείο."
+msgstr "Η ενημέρωση του αρχείου ρυθμίσεων Σάμπα απέτυχε."
 
 #: protocols/winpopup/wpprotocol.cpp:168
-#, fuzzy
 msgid "Configuration Failed"
-msgstr "Ρυθμίσεις Απέτυχε"
+msgstr "Οι Ρυθμίσεις Απέτυχαν"
 
 #: protocols/winpopup/wpaccount.cpp:145
-#, fuzzy
 msgid "I'm away at the moment."
 msgstr "Αυτή την στιγμή είμαι απών."
 


More information about the I18ngr mailing list