Μετάφραση εντολών της γλώσσας προγραμματιπρογραμματισμού logo

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Thu May 20 13:06:05 EEST 2004


> Παρακάτω είναι μια τέτοια προσπάθεια για τα ελληνικά, για χρήση από την
> πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
> Για παράδειγμα, υπάρχει το ζήτημα χρήσης προστακτικής ή όχι:
> ΕΚΧΩΡΗΣΕ a = 1
> ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 120

Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι αρκετά εξοικειωμένα
με προστακτικές (πχ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ή ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ή ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ), οι οποίες
είναι επιπλέον συνήθως μακρύτερες λέξεις από το ουσιαστικό (ενέργεια).
Το να κατανοήσουνε έννοιες όπως ΕΚΧΩΡΗΣΗ τιμής σε μεταβλητή (με
κλασικό παράδειγμα το γιατί "ΕΚΧΩΡΗΣΗ a = a + 1" δεν είναι λάθος)
είναι αρκετά δύσκολο, ας μην προσθέτουμε νοητικά εμπόδια με την ανάγκη
για επιλογή της σωστής προστακτικής.

Ελλείψει σχετικού προτύπου, προτείνω να χρησιμοποιηθούν τα ουσιαστικά
ενέργειας (ίσως με κάποιο επιπλέον φίλτρο εξομοίωσης πεζών/τονισμένων
χαρακτήρων στην είσοδο με άτονα κεφαλαία, πχ. Επανάληψη == ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Σε ποιό αρχείο βρίσκονται τα μεταφρασμένα μηνύματα;
More information about the I18ngr mailing list