Μετάφραση εντολών της γλώσσας προγραμματιπρογραμματισμού logo

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Wed May 19 06:44:42 EEST 2004


Η γλώσσα logo (συγκεκριμένα μια υλοποίηση) επιτρέπει τον εξελληνισμό των
εντολών της. Δείτε:
http://klogoturtle.sourceforge.net/
Το ίδιο έχει γίνει για γερμανικά, γαλλικά, κτλ.
Παρακάτω είναι μια τέτοια προσπάθεια για τα ελληνικά, για χρήση από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε http://klogoturtle.sourceforge.net/docum_i.htm
για τις εντολές τις logo και εξήγηση του τί κάνουν.

Δείτε
http://simosx.blogspot.com/2004/05/logo.html
και http://planet.hellug.gr/ και στείλτε σχόλια για την επιλογή των όρων
για τις εντολές. 

Για παράδειγμα, υπάρχει το ζήτημα χρήσης προστακτικής ή όχι:

ΕΚΧΩΡΗΣΕ a = 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 120
ΜΠΡΟΣΤΑ a
ΔΕΞΙΑ 20
ΠΡΟΣΘΕΣΕ a = a + 1
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ή

ΕΚΧΩΡΗΣΗ a = 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 120
ΜΠΡΟΣΤΑ a
ΔΕΞΙΑ 20
ΠΡΟΣΘΕΣΗ a = a + 1
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αν υπάρχει κάποιο πρότυπο (π.χ. ΕΛΟΤ;) ή υπάρχουσα επίσημη μετάφραση,
παρακαλώ μιλήστε.

Θα περιμένω σχόλια μέχρι την Κυριακή (εκτός και αν υπάρχει μεγάλη
συζήτηση). Η επιλογή των μεταφρασμένων όρων, από τη διαδικασία αυτή, θα
παραμείνει ως έχει για το μακρυνό μέλλον. Οπότε, ασχοληθείτε τώρα.

σίμος

Υ.Γ.
Ο σύνδεσμος για σχόλια είναι:
http://simosx.blogspot.com/2004/05/logo.html

More information about the I18ngr mailing list