Βοήθεια

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Thu May 20 10:43:40 EEST 2004


On Thursday 20 May 2004 09:18, Μπαλάσκας Ευάγγελος - Balaskas 
Euaggelos wrote:
> Πως μεταφράζω το παρακάτω:
>
> Pass phrase
>
> Ως "Συνθηματική φράση"
>
> Υπάρζει καλύτερη πρόταση;

σκέτο συνθηματικό νομίζω αρκεί...
More information about the I18ngr mailing list